Nieuws

Wijzigingen in de pensioenregeling 2020

Per 1 januari 2020 wijzigt er een aantal cijfers in de pensioenregeling. Zo zijn bijvoorbeeld de uurfranchise en het maximum pensioengevend uurloon verhoogd. De premiepercentages zijn gelijk gebleven. In het pensioenreglement is ook een aantal veranderingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van deze wijzigingen. De wijzigingen in de cijfers vindt u in het nieuwsbericht over de cijfers en bedragen van 2020.

Uitbreiding vervroegingsmogelijkheid

Als u 67 wordt, zetten wij uw pensioenkapitaal om naar een pensioenuitkering. Wanneer deze onder de afkoopgrens ligt (een pensioenuitkering lager dan € 497,27 per jaar), kopen wij het pensioen af. U ontvangt dan een eenmalige uitkering. Voorheen was het niet mogelijk om uw pensioen eerder in te laten gaan, als uw pensioen door deze vervroeging onder de afkoopgrens kwam te liggen. Dit is nu aangepast. Vanaf 1 januari 2020 mag u uw pensioen altijd vervroegen (maximaal 5 jaar voor AOW-datum).  

Niet-opgenomen pensioen

Wordt een pensioen op 67 jaar niet aangevraagd of meldt u niet dat het pensioen moet worden uitgesteld? Dan bleef dit niet opgenomen pensioen voorheen als pensioenkapitaal bij ons staan. Pas als het pensioen daadwerkelijk werd aangevraagd, werd het omgezet in een periodieke pensioenuitkering. Dit betekende dat u dan ook met terugwerkende kracht nog kon kiezen om het partnerpensioen wel of niet mee te verzekeren. Vanaf 1 januari 2020 worden niet-opgenomen pensioenen op de reglementaire ingangsleeftijd van 67 jaar omgezet in een aanspraak voor een stabiele, periodieke pensioenuitkering. Een deel van het kapitaal wordt gebruikt voor het verzekeren van het partnerpensioen. Wordt het pensioen later alsnog door u aangevraagd? Dan kunt u niet alsnog kiezen voor een variabel pensioen en/of het niet verzekeren van het partnerpensioen.

Aanpassing loonbegrip

In de nieuwe cao Uitzendkrachten die per 30 december 2019 is ingegaan, is in artikel 20 de Extraterritoriale-regeling (ET-regeling) beschreven. De ET-regeling is een regeling waarmee ET-kosten onbelast kunnen worden vergoed aan een werknemer die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voorheen was het zo dat over het uitgeruilde deel van het loon geen pensioenopbouw plaatsvond. Vanaf 1 januari 2020 vindt over het uitgeruilde deel wel pensioenopbouw plaats, mits het een pensioengevend element van het loon was. De definitie van loon in het pensioenreglement is hierop aangepast.

Terug naar nieuwsoverzicht