Nieuws

Wat zijn de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans?

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De WAB moet ervoor zorgen dat payrollwerknemers gelijke arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn van de inlener. Een onderdeel van die gelijke arbeidsvoorwaarden is dat er sprake is van een adequaat pensioen. Dit onderdeel gaat in per 1 januari 2021. De sociale partners hebben daarop besloten dat payrollwerknemers vanaf 2021 niet meer onder de verplichtstelling vallen. Wat betekent dit voor u als u een payrollwerknemer bent?

Wat is de huidige situatie?

Payrollwerkgevers vallen nu onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking stelt. Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling valt, worden in de huidige situatie dus aangemeld in de pensioenregelingen van StiPP. 

Payrollwerknemer valt straks niet meer onder de verplichtstelling

Vanaf 2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat uw werkgever helemaal niet meer onder de verplichtstelling valt, omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld. Als payrollwerknemers maar een klein gedeelte van het totale werknemersbestand zijn, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar wordt u als payrollwerknemer niet meer aangemeld bij StiPP.  

Hoe kan uw werkgever voldoen aan de nieuwe wet?

Uw werkgever heeft twee mogelijkheden om te voldoen aan de eis om een adequate pensioenregeling voor u te regelen. De eerste is om u als payrollwerknemer te laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener. De tweede mogelijkheid is dat u gaat deelnemen aan een pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen. Omdat u als payrollwerknemer niet meer onder de verplichtstelling valt, is het niet mogelijk om u in de StiPP-regeling aan te melden. Daarnaast voldoet de StiPP-regeling ook niet aan de voorwaarden van een adequaat pensioen. Sociale partners denken nog na over een pensioenvoorziening voor payrollwerknemers.  Daarnaast is het voor uw werkgever sowieso mogelijk om uw pensioen te regelen bij een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld bij een verzekeraar. 

Nog geen gevolgen in 2020

Hoewel de WAB per 1 januari 2020 ingaat, gaat het gedeelte over het pensioen voor payrollwerknemers pas in per 1 januari 2021. Voor 2020 geldt dus dat de verplichtstelling en de StiPP-regelingen nog steeds op u van toepassing zijn. In 2020 verandert er dus niets en blijft u pensioen opbouwen in de pensioenregeling van StiPP. 

Wij houden u op de hoogte

Naar verwachting wordt in de loop van 2020 duidelijk of er een speciale pensioenvoorziening voor payrollwerknemers komt. Omdat de wetgeving over een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers pas per 1 januari 2021 ingaat, is er ook nog tijd. Zodra er meer bekend is, zullen wij u natuurlijk informeren via de website.

icon-mijnstipppensioen_dossier.png Folder WAB en payroll horeca Terug naar nieuwsoverzicht