Nieuws

Wat verandert er in 2019

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2019 de premie berekent, zijn bekend.

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt. Als uw salaris niet gewijzigd is, zal de pensioenpremie licht dalen.

  2018 2019
Uurfranchise € 6,43 € 6,64
Maximum pensioengevend uurloon € 29,17 € 29,88

De premiepercentages wijzigen niet

De premiepercentages zijn niet veranderd ten opzichte van 2018.

  Totaal Werkgeversdeel Werknemersdeel
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% 0%
Premie Plusregeling 12% 8% 4%
NB. De premie in de basisregeling wordt berekend over het bruto uurloon, met een maximum tot € 29,88 per uur. De premie in de plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: het brutoloon min de franchise. Ook hier geldt een maximum bruto uurloon van € 29,88.

De premiestaffel voor de Plusregeling blijft hetzelfde

De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling blijven gelijk aan die van 2018. De pensioenleeftijd bij StiPP wijzigt niet en blijft 67 jaar.

Leeftijd Plusregeling 2019
21 - 24 4,20%
25 - 29 5,10%
30 - 34 6,30%
35 - 39 7,60%
40 - 44 9,30%
45 - 49 11,40%
50 - 54 13,90%
55 - 59 17,20%
60 - 64 21,30%
65 - 66 25,60%

 

Terug naar nieuwsoverzicht