Nieuws

Nieuwe cao-afspraak: werkgeverspremie Basisregeling naar 8% vanaf 2023

Per 1 januari 2023 wijzigt de Basisregeling. Nu betaalt de werkgever premie over het salaris. Vanaf 2023 wordt de werkgeverspremie 8% van de pensioengrondslag. In de Plusregeling wordt al premie over de pensioengrondslag betaald. Daarin worden de regelingen nu gelijkgetrokken.

Nieuw: pensioengrondslag als basis

Deze nieuwe cao-afspraak betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie voor de Basisregeling 8% over de pensioengrondslag bedraagt. Dat is nu nog 2,6% over het (pensioengevende) salaris. De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de franchise. In de Plusregeling betaalt de werkgever nu al 8% premie over de pensioengrondslag (en geldt een werknemersbijdrage van 4%). In de Basisregeling is er géén werknemersbijdrage. Nu de premie in de Basisregeling wordt verhoogd, gaat de deelnemer ook meer pensioen opbouwen. 

Wat betekent dit voor uw werkgever?

Vanaf 2023 levert uw werkgever de pensioengrondslag aan voor de Basisregeling. Uw werkgever levert dus het pensioengevende salaris minus de franchise aan bij StiPP, zoals hij nu ook voor de Plusregeling doet.

De franchise bepaalt uw werkgever door de pensioengevende uren te vermenigvuldigen met de uurfranchise van StiPP. De uurfranchise en het maximaal pensioengevende uurloon zijn voor de Basis- en Plusregeling hetzelfde. De uurfranchise en het maximaal pensioengevende uurloon voor 2023 worden eind 2022 bekendgemaakt.

De werkgeverspremie voor de Basisregeling zal 8% over de pensioengrondslag bedragen. Er is geen werknemersbijdrage in de Basisregeling.

De aanleverwijze verandert niet: de pensioengrondslag stuurt uw werkgever in een PDO-bestand via Mijn Pensioenadministratie naar ons toe. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht