Nieuws

Definitieve cijfers, bedragen en belangrijke wijzigingen voor uw pensioen in 2023

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2023 de pensioenpremie berekent, zijn bekend geworden. 

De pensioenpremie wijzigt in de Basisregeling en blijft gelijk in de Plusregeling

Op basis van uw salaris betaalt uw werkgever een pensioenpremie. In de Basisregeling wordt de pensioenpremie verhoogd naar 8% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de franchise. In de Basisregeling betaalt uw werkgever de gehele pensioenpremie. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht ‘Nieuwe CAO-afspraak’.

De pensioenpremie in de Plusregeling blijft gelijk. Deze is 12% van de pensioengrondslag. In de Plusregeling mag uw werkgever maximaal 4% van de pensioengrondslag inhouden op uw salaris.

Overzicht premiepercentages 2023

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8%

8%

0%

Premie Plusregeling

12%

8%

4%

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise. Er geldt een voorlopig maximum pensioengevend salaris van € 35,77 per uur

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt, wordt er een bedrag van afgetrokken: de franchise. Ook is er een maximum pensioengevend uurloon vastgesteld. Over het deel boven het maximum pensioengevend uurloon bouwt u geen pensioen op. Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is verhoogd.

 Overzicht bedragen 2023

 

2023

2022

Uurfranchise

€ 7,86

€ 7,13

Maximum pensioengevend uurloon

€ 35,77

€ 31,89

Pensioenopbouw in de Basis- en in de Plusregeling

De premie die u en/of uw werkgever betaalt, wordt gebruikt voor uw pensioenopbouw.  Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die u en/of uw werkgever betaalt. Het percentage dat uw pensioen-opbouw bepaalt, noemen wij de beschikbare premie. U bouwt in de Basisregeling 7,3% (was 4,2%) pensioen op over de pensioengrondslag. Dit percentage is voor iedereen gelijk.

De hoogte van de pensioenopbouw in de Plusregeling is afhankelijk van uw leeftijd. De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2023

Leeftijd

Plusregeling 2023

21 - 24

4,2%

25 - 29

5,2%

30 - 34

6,3%

35 - 39

7,7%

40 - 44

9,3%

45 - 49

11,4%

50 - 54

14,0%

55 - 59

17,2%

60 - 64

21,4%

65 - 66

25,7%

WAZO
Heeft u verlof dat valt onder de Wet arbeid en zorg (Wazo)? Zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof? Dan bouwt u over de uitkering die u ontvangt pensioen op.

Betaalt uw werkgever tijdens uw verlof het loon door, dan levert uw werkgever de benodigde gegevens bij ons aan. U hoeft zelf niets te doen.

Ontvangt u de uitkering rechtstreeks van het UWV? Dan geldt het volgende:

  • U verstuurt de gegevens die uw werkgever nodig heeft over de Wazo-uitkering aan uw werkgever. Op basis van deze gegevens levert uw werkgever de gegevens aan die StiPP nodig heeft om de pensioenpremie en uw pensioenopbouw te berekenen.
  • Neemt u deel aan de Plusregeling? Dan betaalt u normaal gesproken via uw salaris ook een eigen bijdrage aan de pensioenpremie. Deze eigen bijdrage kan niet door het UWV worden ingehouden. Daarom betaalt u uw eigen bijdrage nu aan de werkgever. Uw werkgever regelt dit samen met u.

Reserveringen
Vanaf 2023 zijn alle reserveringen die worden uitbetaald, pensioengevend. Ook de reserveringen die zijn opgebouwd in een periode dat u nog geen deelnemer was aan de pensioenregeling, zoals in de wachttijd.

Tot 2023 waren uitbetaalde reserveringen die zijn opgebouwd in een periode dat u nog geen deelnemer was aan de pensioenregeling, niet verplicht pensioengevend.

Is de reservering opgebouwd voor 1 januari 2023, maar wordt deze uitbetaald na 1 januari 2023? Dan is deze dus ook pensioengevend.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht