Nieuws

Beleggingsrendement eerste kwartaal 2020

Het jaar begon met de verwachting dat de economische groei weer enigszins zou kunnen aantrekken. De negatieve effecten van de handelsoorlog en de brexit leken naar de achtergrond te verschuiven. Niemand kon op dat moment echter voorspellen dat de verspreiding van COVID-19 razendsnel tot een wereldwijde pandemie zou uitgroeien. Met enorme economische onzekerheden en een schokbeweging door de financiële markten als gevolgen. Wereldwijd zijn acties ondernomen om het virus onder controle te krijgen. In verschillende landen is de noodtoestand uitgeroepen en is er sprake van een volledige ‘lockdown’. Het eerste kwartaal is daardoor een bijzonder slechte periode gebleken voor beleggers. Aandelenmarkten zijn in snel tempo gedaald en inmiddels wordt een  recessie verwacht. De jongste leeftijdsgroepen hadden dit kwartaal het meest last van gedaalde aandelenmarkten, terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen dit effect gedempt werd door de oplopende obligatiekoersen als gevolg van dalende rentes. Alle leeftijdsgroepen eindigden wel in de min.

Rendement per leeftijdsgroep

In de grafiek is zichtbaar hoe het belegd vermogen zich de afgelopen kwartalen ontwikkelde. Omdat StiPP voor elke leeftijdsgroep anders belegt, tonen we verschillende leeftijdsgroepen.

 

 

Toelichting eerdere kwartalen

Vierde kwartaal 2019
In het vierde kwartaal zijn de behaalde beleggingsrendementen erg verschillend per leeftijdsgroep. De aandelen hebben een heel goed rendement behaald. Dit heeft gezorgd voor een positief rendement tussen de 0,8% en 3,5% in de leeftijdsgroepen tot en met 58 jaar. De obligaties behaalden een negatief rendement door een stijging van de rente. Hierdoor is het rendement in de hogere leeftijdsgroepen ook negatief, namelijk tussen de -0,3% en -3,6%.
Derde kwartaal 2019
De beleggingsrendementen zijn voor alle leeftijdsgroepen ook in het derde kwartaal positief en zelfs nog wat hoger dan in het tweede kwartaal. StiPP belegt voor alle leeftijdsgroepen in verschillende portefeuilles. Dit zijn beleggingen in zakelijke waarden (zoals aandelen en vastgoed) en in vastrentende waarden met verschillende looptijden (zoals obligaties en hypotheekleningen). Alle portefeuilles behaalden in het afgelopen kwartaal een positief rendement. De vastrentende waarden behaalden met 5,1% het hoogste rendement. Dit hoge rendement komt door de verder gedaalde rente, waardoor op obligaties koerswinsten werden behaald. Maar ook de aandelen scoorden goed, met als uitschieter de categorie ‘genoteerd vastgoed’ (+9,4%). Per saldo behaalden alle leeftijdsgroepen een rendement tussen de 2,2% en 4,4%. Omdat in de hogere leeftijdsgroepen steeds meer in vastrentende waarden wordt belegd zijn daar dus ook (in het afgelopen kwartaal) de hoogste rendementen gerealiseerd.
Tweede kwartaal 2019
De beleggingsrendementen zijn voor alle leeftijdsgroepen in het tweede kwartaal positief. StiPP belegt voor alle leeftijdsgroepen in verschillende portefeuilles. Dit zijn zakelijke waarden (zoals aandelen) en vastrentende waarden met verschillende looptijden (zoals obligaties en hypotheken). Alle portefeuilles, op de korte vastrentende waarden na, behaalden een positief rendement. Door de dalende rentes scoorden de langdurig vastrentende waarden het best, met een rendement van 4,8%. De beleggingsmix van de oudste doelgroep bevat grotendeels deze vastrentende waarden. Hierdoor is het rendement van de oudste leeftijdsgroep in het tweede kwartaal 4,1%. De portefeuille zakelijke waarden behaalde een rendement van 1,6%. De jongste leeftijdsgroep (<47 jaar) belegt hierin het meest. Deze leeftijdsgroep scoorde een rendement van 1,9%.  

Uw pensioenkapitaal groeit of krimpt

Elke maand stort StiPP geld voor u op uw beleggingsrekening. StiPP belegt dit geld voor u. Elke maand maken we de balans op. Is het rendement positief? Dan schrijven we geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is het negatief? Dan schrijven we geld af van uw pensioenbeleggingsrekening. Zo bouwt u een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, kunt u met dit pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

Meer informatie

e-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Terug naar nieuwsoverzicht