Nieuws

Beleggingsrendement 3e kwartaal 2018

De leeftijdsgroepen tot 58 jaar behaalden een licht positief rendement, tussen 0,3% en 0,6%. Ze profiteerden dit kwartaal van positieve rendementen op aandelen. Met name Amerikaanse en Japanse aandelen deden het goed. Aandelen in opkomende landen gingen de min in. De leeftijdsgroepen vanaf 59 jaar deden het iets minder goed: tussen 0% en -0,8%. Ze hadden last van de negatieve rendementen op (langlopende) staatsobligaties. De rente op staatsobligaties steeg in het afgelopen kwartaal, wat resulteerde in een koersdaling.

Rendement per leeftijdsgroep

In de grafiek hieronder ziet u hoe de waarde van het belegde geld zich het afgelopen kwartaal ontwikkelde. Omdat StiPP voor elke leeftijdsgroep anders belegt, tonen we verschillende leeftijdsgroepen. U kunt zelf kiezen welk kwartaal en welke leeftijdsgroep op u van toepassing is.

 

Toelichting eerdere kwartalen

Tweede kwartaal 2018
Het rendement in het tweede kwartaal van 2018 was licht positief, voor alle leeftijdsgroepen ongeveer 1%. Dit is aanzienlijk beter dan de resultaten in het eerste kwartaal. Het positieve rendement was vooral te danken aan koersstijgingen van Amerikaanse aandelen, onder andere door een koersstijging van de dollar ten opzichte van de euro. De aandelen in opkomende markten hadden minder succes, wat meest van invloed was op de beleggingsgroep van 21-56 jaar. Hierdoor werd het goede resultaat op de aandelen weer iets afgevlakt. Het rendement op langlopende obligaties was relatief hoog, wat ten goede kwam aan het rendement van de oudere leeftijdsgroepen.
Eerste kwartaal 2018
In het eerste kwartaal van 2018 behaalden de leeftijdsgroepen tussen 21 en 62 jaar een licht negatief rendement, terwijl de andere groepen dankzij de dalende lange rente een licht positief rendement behaalden. De aandelen in de ontwikkelde landen presteerden niet goed, daar hadden de leeftijdsgroepen tussen 21 en 62 jaar last van.
Vierde kwartaal 2017
Het laatste kwartaal van 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat met rendementen van 2,2% voor de leeftijdsgroep 21-56 jaar aflopend naar 1,2% voor de leeftijdsgroep 65-66 jaar. Over heel 2017 is een rendement behaald van 7,5% voor de leeftijdsgroep 21-56 jaar aflopend naar 0,9% voor de leeftijdsgroep 65-66 jaar. De jongere leeftijdsgroepen profiteerden voornamelijk van de sterke performance van aandelen en van de valuta afdekking gezien de versterking van de euro. De oudere leeftijdsgroepen profiteerden hier minder van. In combinatie met een zwaardere weging van staatsobligaties in deze portefeuilles, die negatief rendeerden, leidde dit tot lagere totaalrendementen.

Uw pensioenkapitaal groeit of krimpt

Elke maand stort StiPP geld voor u op uw beleggingsrekening. StiPP belegt dit geld voor u. Elke maand maken we de balans op. Is het rendement positief? Dan schrijven we geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is het negatief? Dan schrijven we geld af van uw pensioenbeleggingsrekening. Zo bouwt u een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, kunt u met dit pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

Meer informatie

e-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Terug naar nieuwsoverzicht