Nieuws

Beleggingsrendement 2e kwartaal 2019

De beleggingsrendementen zijn voor alle leeftijdsgroepen in het tweede kwartaal positief. StiPP belegt voor alle leeftijdsgroepen in verschillende portefeuilles. Dit zijn zakelijke waarden (zoals aandelen) en vastrentende waarden met verschillende looptijden (zoals obligaties en hypotheken). Alle portefeuilles, op de korte vastrentende waarden na, behaalden een positief rendement. Door de dalende rentes scoorden de langdurig vastrentende waarden het best, met een rendement van 4,8%. De beleggingsmix van de oudste doelgroep bevat grotendeels deze vastrentende waarden. Hierdoor is het rendement van de oudste leeftijdsgroep in het tweede kwartaal 4,1%. De portefeuille zakelijke waarden behaalde een rendement van 1,6%. De jongste leeftijdsgroep (<47 jaar) belegt hierin het meest. Deze leeftijdsgroep scoorde een rendement van 1,9%.  

Rendement per leeftijdsgroep

In de grafiek is zichtbaar hoe het belegd vermogen zich het afgelopen kwartaal ontwikkelde. Omdat StiPP voor elke leeftijdsgroep anders belegt, tonen we verschillende leeftijdsgroepen. U ziet standaard de beleggingsresultaten van alle kwartalen en leeftijdsgroepen. Door onder de tabel te klikken op een van de kwartalen wordt het desbetreffende kwartaal niet meer getoond. 

Toelichting eerdere kwartalen

Eerste kwartaal 2019
De beleggingsrendementen zijn voor alle leeftijdsgroepen in het eerste kwartaal positief. De aandelenmarkten lieten in het eerste kwartaal een positief beeld zien. De zakelijke waarden portefeuille behaalde op totaalniveau dan ook een positief rendement. De daling van de Europese rente zorgen voor een koersstijging op de staatsobligaties. Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe meer er wordt belegd in zakelijke waarden. Hoe ouder de leeftijdsgroep hoe meer er wordt belegd in de staatsobligaties. De jongere leeftijdsgroepen profiteren dus het meest van de koersstijging op de aandelenmarkten en de ouderen het meest van de stijging op de staatsobligaties. De middelste leeftijdsgroep (52 tot en met 56 jaar) profiteert van de stijging van de aandelenmarkten én staatsobligaties en behaalde dus het hoogste rendement.
Vierde kwartaal 2018
In het vierde kwartaal hadden de aandelen het zwaar te verduren. De aandelenmarkt schommelde behoorlijk. De zakelijke waarden portefeuille behaalde daardoor een flink negatief rendement. De jongste leeftijdsgroepen werden hier het hardst door geraakt en eindigden met een negatief rendement. De Europese rentes daalden in het vierde kwartaal. Dit had een positief effect op de staatsobligaties. Omdat met name in de oudste leeftijdsgroepen wordt belegd in deze staatsobligaties, profiteerde deze groep hiervan het meest.
Derde kwartaal 2018
In het derde kwartaal behaalden de leeftijdsgroepen tot 58 jaar een licht positief rendement, tussen 0,3% en 0,6%. Ze profiteerden dit kwartaal van positieve rendementen op aandelen. Met name Amerikaanse en Japanse aandelen deden het goed. Aandelen in opkomende landen gingen de min in. De leeftijdsgroepen vanaf 59 jaar deden het iets minder goed: tussen 0% en -0,8%. Ze hadden last van de negatieve rendementen op (langlopende) staatsobligaties. De rente op staatsobligaties steeg in het afgelopen kwartaal, wat resulteerde in een koersdaling.

Uw pensioenkapitaal groeit of krimpt

Elke maand stort StiPP geld voor u op uw beleggingsrekening. StiPP belegt dit geld voor u. Elke maand maken we de balans op. Is het rendement positief? Dan schrijven we geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is het negatief? Dan schrijven we geld af van uw pensioenbeleggingsrekening. Zo bouwt u een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, kunt u met dit pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

Meer informatie

e-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Terug naar nieuwsoverzicht