Kunt u de factuur niet (op tijd) betalen?

Kunt u uw facturen tijdelijk niet of moeilijk betalen? Neem dan contact met ons op via incasso@stippensioen.nl. Vermeld daarbij uw StiPP klantnummer en het factuurnummer van de factuur of facturen die u niet kunt betalen. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.

Meld betalingsproblemen op tijd!

Geef het tijdig aan ons door

Laat ons op tijd (vóór de uiterste betaaldatum van de factuur) weten dat u de premie (tijdelijk) niet kunt betalen en leg uit waarom dat zo is. Gebruik hiervoor het formulier van de belastingdienst en stuur dit ingevuld en ondertekend naar ons via het contactformulier. U bent namelijk wettelijk verplicht om dit op tijd te melden. Doet u dit niet, dan kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde premies die StiPP niet heeft ontvangen van uw onderneming. Dit voorkomt u door ons op tijd te informeren.

Betalingsregeling aanvragen

StiPP helpt u als u betalingsproblemen heeft. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen.

Wat houdt een betalingsregeling in?

Met de premie die u betaalt zorgen wij voor een goed pensioen voor uw werknemers. Lukt het (tijdelijk) niet om de pensioenpremie te betalen? Dan kunt u bij ons een betalingsregeling aanvragen. U betaalt dan uw gehele openstaande saldo in termijnen af. We spreken samen af in hoeveel termijnen (maanden) u ons betaalt. Dit is altijd binnen 6 maanden.

Wat moet u doen?

  • Stuur een e-mail naar incasso@stippensioen.nl waarin u een betalingsregeling aanvraagt. Vermeld daarin ook uw StiPP klantnummer en het factuurnummer van de factuur of facturen die u niet kunt betalen. En geef aan wat voor regeling u wilt.

  • Wilt u een terugbetaaltermijn van 4, 5 of 6 maanden? Dan hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen. Stuur dan een Winst- en verliesrekening en een actueel Kasstroomoverzicht mee als bijlagen in pdf-formaat.

Wanneer krijgt u antwoord?

Wij beoordelen uw aanvraag zorgvuldig. Binnen 5 werkdagen ontvangt u, afhankelijk van uw keuze, digitaal of per post bericht van ons.

Is uw achterstallige premie (gedeeltelijk) overgedragen aan een incassobureau?

Dan kunnen wij geen betalingsregeling treffen voor het hele openstaande saldo. Voor de betaling van de bedragen die al zijn overgedragen aan een incassobureau, kunt u contact opnemen met het incassobureau. De contactgegevens vindt u in de brief die u van het incassobureau heeft gekregen.