Wat gaat er wijzigen bij StiPP?

In het nieuwe pensioenstelsel zal de pensioenregeling van StiPP wijzigen. Uw werknemer blijft pensioen opbouwen in een premieregeling, zoals diegene altijd al pensioen opbouwde bij StiPP. In 2025 zullen wij zowel aangesloten werkgevers als vrijgestelde werkgevers informeren over de wijzigingen die er komen.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

StiPP verwacht dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel bij StiPP eenvoudiger zal verlopen in vergelijking tot veel andere pensioenfondsen. Bij veel pensioenfondsen wordt namelijk pensioen opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat zij de in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkeringen om gaan rekenen naar pensioenkapitalen. Bij StiPP is dit niet van toepassing. Het huidige pensioen van uw werknemer bij StiPP bestaat namelijk al uit een pensioenkapitaal, dat is opgebouwd door premies die door u zijn betaald.

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzend- en detacheringsbranche (sociale partners) bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling er uitziet. Houd onze website en e-nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

In de Tijdlijn nieuwe pensioenregeling vindt u de belangrijkste data tot aan de volledige invoering van het nieuwe pensioenstelsel.