Wekentelling Basisregeling begint vanaf 21 jaar

De wekentelling start vanaf 21 jaar

Op dit moment worden de gewerkte weken van een werknemer al geteld vóór de leeftijd van 21 jaar. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar worden dan eerder deelnemer in de Plusregeling, omdat de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar ook meetellen. Dit gaat veranderen. Per 1 juli 2023 tellen de gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar niet meer mee. Uw werknemer start dus vanaf 21 jaar in de Basisregeling. Op dat moment begint u ook met het tellen van de gewerkte weken. Na 52 gewerkte weken gaat uw werknemer pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Is uw werknemer vóór 1 juli 2023 21 jaar geworden? Dan gelden de huidige regels. U meldt dan de werknemer direct aan in de Plusregeling als diegene in meer dan 78 weken bij u heeft gewerkt. Wordt uw werknemer 21 jaar op of na 1 juli 2023? Dan tellen de gewerkte weken voor 1 juli 2023 niet mee en gaat uw werknemer op het moment dat hij 21 jaar wordt starten met deelnemen in week 1 in de Basisregeling.