Aanpassing pensioenpremie Basisregeling

Vanaf 2023 is de Basisregeling van StiPP aangepast. De werkgeverspremie wordt, net als in de Plusregeling, berekend op basis van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus de franchise). Het percentage is hierbij gewijzigd van 2,6% over het pensioengevende salaris naar 8% over de pensioengrondslag. De Basisregeling kent geen werknemersbijdrage. U betaalt de volledige premie dus zelf.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Vanaf 2023 levert u in het PDO bestand voor de Basisregeling in de kolom ‘pensioengrondslag aanwas’ de pensioengrondslag aan. En dus niet meer het pensioengevende salaris. Om de pensioengrondslag te berekenen, gebruikt u dezelfde uurfranchise en maximum pensioengevend uurloon als in de Plusregeling.   

Wat betekent dit voor uw werknemer?

De werknemer in de Basisregeling gaat meer pensioen opbouwen. 

Belang van juist aanleveren

Met de gegevens die u aanlevert, administreert StiPP het pensioen van uw werknemers. Het is daarom belangrijk dat u de gegevens op tijd aanlevert en dat deze volledig en juist zijn. Zo krijgt u in één keer de juiste premiefactuur en krijgen uw werknemers het pensioen waar zij recht op hebben. Uw werknemers kunnen het actuele pensioen direct inzien op Mijn StiPP Pensioen.

Meer informatie