Uitvoeringskosten

Korte dienstverbanden. Parttime werken. Gemiddeld lagere lonen. Dát kenmerkt de uitzendbranche. En dus ook een groot deel van onze deelnemers. Als er parttime wordt gewerkt, of als het loon lager is, dan betekent dat een lage pensioenopbouw. En zo ontstaat er een “klein pensioen”. Een klein pensioen is een pensioenpot van maximaal € 10.000,-. Bij StiPP heeft meer dan 90% van de bijna 1,2 miljoen deelnemers een klein pensioen.

De uitvoeringskosten bij StiPP

StiPP administreert voor bijna 1,2 miljoen personen het pensioen. Deze personen zijn in te delen in drie groepen:

  • deelnemers die op dit moment werken in de sector (actieve deelnemers)
  • deelnemers die in de sector hebben gewerkt en een pensioenkapitaal bij StiPP hebben (gewezen deelnemers)
  • deelnemers die pensioen ontvangen (gepensioneerden)

In onderstaande cirkeldiagram is de verhouding tussen deze 3 groepen binnen StiPP te zien

Het administreren van de pensioenen voor al deze deelnemers kost geld. In 2022 in totaal 15,8 miljoen euro. De uitvoeringskosten bij StiPP zijn hiermee gemiddeld € 13,47 per deelnemer.  

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden

Lage uitvoeringskosten zijn belangrijk

StiPP wil dat zo veel mogelijk pensioenpremie wordt gebruikt voor het opbouwen van pensioen. Daarom zijn lage uitvoeringskosten voor StiPP belangrijk. Want hoe lager de kosten, hoe meer pensioenopbouw er kan plaatsvinden.

 

Niet alleen lage uitvoeringskosten, maar ook lage vermogensbeheerkosten

Naast de kosten voor de uitvoering maakt StiPP ook kosten voor het beleggen van het pensioen. In 2022 in totaal 6,2 miljoen euro. Dit is 0,27% van het gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten worden direct verrekend met het beleggingsrendement. Daarom zijn lage vermogensbeheerkosten ook belangrijk: hoe lager de kosten, hoe hoger het rendement. En hoe meer pensioen!

 

De kosten kunnen verder omlaag

Het bestuur werkt toe naar lagere uitvoerings- en vermogensbeheerkosten. Dit kan onder andere door processen verder te automatiseren en digitaliseren. Door online te communiceren. Maar ook door kritisch te kijken naar waar het fonds in belegt. Het bestuur vindt dat de uitvoeringskosten maximaal € 15,- per deelnemer/gepensioneerde mogen zijn en dat  de vermogensbeheerkosten maximaal 0,30% van het gemiddeld belegd vermogen mogen bedragen. Het bestuur blijft zich inzetten om dit te bereiken.  

 

Meer informatie over de uitvoerings- en vermogensbeheerkosten vindt u in het jaarverslag