Wel of geen waardeoverdracht?

Heeft u eerder ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds? Dan kunt u dit pensioen meenemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht.

  • Heeft u een pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? En is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan is in de wet geregeld dat pensioenfondsen er voor kunnen kiezen dat dit automatisch wordt overgedragen als u van baan wisselt. U hoeft dan zelf niks te regelen. Vraag uw vorige pensioenfonds of automatische waardeoverdracht op u van toepassing is.
  • Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 592,51 bruto per jaar? Dan maakt u zelf de keuze of u uw pensioen wil overdragen. Het pensioen dat u nu bij StiPP opbouwt, kunt u later ook weer meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen overdragen naar StiPP? Vul dan dit formulier in. Mocht u bij meerdere pensioenuitvoerders pensioen hebben opgebouwd, dan ontvangen wij graag per uitvoerder een aanvraagformulier.

Is waardeoverdracht verstandig?

Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of waardeoverdracht verstandig is. Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. Het pensioen dat u bij de ene partij heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Een waardeoverdracht kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Vergelijk uw oude pensioenregeling dus goed met de pensioenregeling van StiPP voordat u kiest voor waardeoverdracht!

Kenmerken van de StiPP-regelingen

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Inzicht in de verschillen is ook een van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of niet?

StiPP kent een beschikbare premieregeling (DC-regeling)

Dit betekent dat u een pensioenkapitaal opbouwt. Dit pensioenkapitaal wordt belegd. Het pensioenkapitaal dat u overdraagt kan nog veranderen en is daarom onzeker. Bijvoorbeeld door beleggingsrendement. Op de pensioenleeftijd is pas met zekerheid te zeggen hoe hoog uw pensioenkapitaal is en welke pensioenuitkering hiervoor kan worden aangekocht. Bij pensionering kunt u op de UPO wel een indicatie vinden van de pensioenuitkering.