Vrijwillige voortzetting

Vrijwillige voortzetting van deelneming in de Basisregeling
U kunt er (onder voorwaarden) voor kiezen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Dat betekent dat u pensioen blijft opbouwen bij StiPP. Dit betekent wel dat u zelf de volledige premie betaalt. In de Basisregeling is deze premie 8% van de gemiddelde pensioengrondslag over de afgelopen  12 maanden. Wilt u meer informatie over de kosten en over de pensioenopbouw? Dan kunnen wij voor u een proefberekening maken.

Vrijwillige voortzetting van deelneming in de Plusregeling
U kunt er (onder voorwaarden) voor kiezen om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. U blijft pensioen opbouwen en u bent beschermt tegen de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent wel dat u zelf de volledige premie betaalt. Toen u werkte betaalde u 4% van de pensioenpremie en betaalde uw werkgever 8%. Bij vrijwillige voortzetting betaalt u zelf alle pensioenpremie (dus 12%). Wilt u meer informatie over de kosten en de pensioenopbouw? Dan kunnen wij voor u een proefberekening maken.

Regels vrijwillige voortzetting
Bij een vrijwillige voortzetting gelden de volgende regels:

  • U vraagt de vrijwillige voortzetting binnen 9 maanden na beëindiging van de deelneming bij ons aan via het aanvraagformulier. Als u de vrijwillige voortzetting na 9 maanden aanvraagt, dan kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.
  • De vrijwillige deelname sluit aan op de periode waarin u pensioen heeft opgebouwd bij StiPP.
  • De vrijwillige voortzetting is maximaal voor drie jaar. Langer is alleen mogelijk zolang u een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering ontvangt, zoals een WW- of een Ziektewetuitkering;
  • U bouwt niet ergens anders pensioen (of een oudedagsreserve) op.

Situaties waarin u een vrijwillige voortzetting kunt afsluiten
U kunt een vrijwillige voortzetting in verschillende situaties afsluiten. Hieronder vindt u een overzicht. Klik op een van de situaties om meer te lezen over de regels die gelden.

Fictieve opzegtermijn na gedwongen ontslag
Is uw ontslag direct ingegaan en heeft uw werkgever geen rekening gehouden met de opzegtermijn die wettelijk of in de cao geregeld is? Dan heeft u waarschijnlijk een vergoeding ontvangen in plaats van salaris. Het gaat om de periode tussen het einde van uw dienstverband en de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Dit noemen we een fictieve opzegtermijn. U bouwt in deze periode geen pensioen op. U kunt in deze periode vrijwillig uw pensioenopbouw voortzetten.
Gedeeltelijk ziek of arbeidsongeschikt
Eindigt uw dienstverband terwijl u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? U ontvangt dan een loongerelateerde uitkering, waardoor u minder pensioen opbouwt dan daarvoor. Wordt uw pensioenopbouw voor het gedeelte dat u ziek of arbeidsongeschikt niet premievrij voortgezet? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit kan maximaal voor drie jaar.
WIA of WAO-uitkering
Ontvangt u een WIA- of WAO-uitkering? Dan kunt u recht hebben op premievrije pensioenopbouw. U hoeft dan, zolang u de uitkering ontvangt, geen of minder premie te betalen. Terwijl u wel gedeeltelijk of volledig pensioen opbouwt.

U moet hiervoor voldoen aan alle volgende voorwaarden:
- U was op uw eerste ziektedag deelnemer aan de Plusregeling.
- Uw WIA-uitkering is tijdens of direct aansluitend aan de deelname aan de Plusregeling toegekend.
- U bent door het UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard.
De hoogte van de premievrije opbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het daarbij horende premiepercentage conform de staffel in het Reglement Pluspensioen.

Als u geen recht heeft op premievrije pensioenopbouw, dan kunt u uw pensioen vrijwillig voortzetten. Dit kan zo lang u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt.
WW-uitkering
Ontvangt u een WW-uitkering? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit kan maximaal 3 jaar of als u met de werkgever een regeling hebt getroffen waardoor u een periodieke uitkering ontvangt, dan zolang u die periodieke uitkering ontvangt.
Ziektewetuitkering
Is uw arbeidsovereenkomst tijdens uw Ziekte beëindigt en ontvangt u een Ziektewetuitkering van het UWV? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit kan zolang u een Ziektewetuitkering ontvangt.
U wordt ZZP’er
Wordt u ZZP’er na beëindiging van de deelneming in StiPP? Dan kunt u uw pensioen vrijwillig voortzetten. Er mag geen samenloop zijn met de vorming van een oudedagsreserve als bedoeld in 3.67 Wet IB 2001 of met een andere pensioenopbouw.
Overige situaties
Geldt voor u een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld het faillissement van uw werkgever? Neemt u dan contact op met de klantenservice om te bespreken of u uw pensioenopbouw vrijwillig kunt voortzetten.