Vervallen wachttijd

De wachttijd van 8 weken vervalt 

Vakbonden, werkgevers en de overheid hebben nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Daarom wordt de pensioenregeling van StiPP aangepast. Met de nieuwe pensioenregeling vervalt de wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe werknemers. Dat betekent dat u als werknemer vanaf uw eerste werkdag direct pensioen opbouwt. Wat betekent dit nog meer voor u?

Als u op dit moment al pensioen opbouwt bij StiPP verandert er niets voor u. Gaat u uit dienst en komt u weer terug bij StiPP? Dan bouwt u direct weer pensioen op.

Terugkeren in de sector 

In de onderstaande schema's ziet u hoe de regels voor het terugkeren in de sector eruit zien vanaf 1 juli 2023. 

Basisregeling:

Plusregeling: