Nabestaandenpensioen

Het kan zijn dat u bij de aankoop van uw ouderdomspensioen ook een partnerpensioen heeft geregeld. Als u overlijdt is er in dat geval een uitkering geregeld voor uw partner.

Het partnerpensioen

Als u overlijdt krijgt uw partner 70% van uw maandelijkse pensioen. Uw partner krijgt het partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt.