Beleggingskosten

We beleggen de premie die uw werkgever (in de Plusregeling samen met u) betaalt.  Dat brengt kosten met zich mee. Zo betalen we de partijen die voor ons beleggen. Dit noemen we de beheerkosten. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij aankoop en verkoop van aandelen of obligaties. De beheer- en transactiekosten voor het beleggen van uw pensioenkapitaal worden verrekend met het beleggingsrendement.

StiPP vindt lage kosten belangrijk. Want hoe minder kosten we maken, hoe meer geld er overblijft voor het opbouwen van uw pensioenkapitaal. We proberen de beleggingskosten daarom zo laag mogelijk te houden. 

In 2021 bedroegen de totale beleggingskosten 0,26% van het gemiddelde belegd vermogen (daarvan zijn 0,21% beheerkosten en 0,05% transactiekosten). Een uitgebreide toelichting op de kosten vindt u in het jaarverslag 2021.

> Terug naar Zo beleggen we