Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen als u nog niet met pensioen bent gegaan

Als u overlijdt voordat u met pensioen bent gegaan, dan wordt uw pensioenkapitaal gebruikt voor de aankoop van een nabestaandenpensioen. Als er zowel een partner als kinderen onder de 18 jaar zijn, dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal verdeeld tussen uw partner en uw kinderen.

De hoogte van het nabestaandenpensioen en wie er voor in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal dingen:

  • In welke regeling u deelneemt: Basis- of Plusregeling
  • Of u op het moment van overlijden nog actief deelnemer bent in de regeling
  • De hoogte van uw opgebouwde pensioenkapitaal
  • Of er nog kinderen onder de 18 jaar zijn

Jaarlijks krijgt u een uniform pensioenoverzicht. Daarin leest u onder andere de hoogte van het kapitaal dat uw eventuele partner en/of kinderen van ons krijgt als u overlijdt. En hoeveel pensioen zij naar verwachting met dit kapitaal kunnen aankopen.

In onderstaande tabel leest u wat er voor uw nabestaanden op welk moment is geregeld. Onder de tabel worden een aantal dingen verder toegelicht.

Extra nabestaandenpensioen tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van StiPP

Overlijdt u tijdens uw actieve deelname aan de Plusregeling van StiPP, dan krijgt uw partner ook een aanvullende uitkering van StiPP. U bent hiervoor automatisch verzekerd. Deze verzekering stopt als u niet meer actief deelneemt aan de pensioenregeling bij StiPP. Overlijdt u na actieve deelname aan de Plusregeling, dan krijgt uw partner dus geen aanvullend partnerpensioen. Als u deelnemer bent in de Basisregeling is er ook geen recht op aanvullend partnerpensioen.

Wie ziet StiPP als nabestaanden?

Uw nabestaande is degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Daarnaast komen ook kinderen tot 18 jaar in aanmerking voor een uitkering. 

In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. U moet dan wel minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen en een notarieel samenlevingscontract hebben. Als u deelneemt aan de Basisregeling, dan wordt uw samenwoonpartner niet als nabestaande gezien. 

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen worden bij de gemeente geregistreerd. Deze krijgt StiPP automatisch door via de gemeente. Als u samenwoont, dan wordt uw partner niet geregistreerd. 

Partnerpensioen na uw pensioneren

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U kunt er op de pensioendatum voor kiezen om voor uw partner een nabestaandenpensioen mee te verzekeren. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Als u hiervoor kiest, dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft dan namelijk minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. De keuze geeft u door via het aanvraagformulier ‘met pensioen’ dat u krijgt toegestuurd.

Wie ziet StiPP als mijn partner als ik al met pensioen ben?

Het partnerpensioen na uw pensionering is bestemd voor de partner die u heeft op het moment dat u met pensioen gaat. Uw partner is degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Was u voor uw pensionering deelnemer in de Plusregeling? Dan geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. U moet dan – op het moment van met pensioen gaan – wel minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen en een notarieel samenlevingscontract hebben. Krijgt u nadat u gepensioneerd bent een (nieuwe) relatie? Dan heeft uw (nieuwe) partner geen recht op partnerpensioen.

Wilt u weten in welke regeling u pensioen opbouwt?

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt u, na een wachttijd van 8 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling.


Log in op Mijn StiPP Pensioen om te zien aan welke regeling u deelneemt:

  • Log in met uw DigiD
  • Ga naar de pagina 'Mijn Pensioen'
  • Bij 'Pensioengegevens' staat vermeld in welke regeling u deelneemt.

Log in op Mijn StiPP Pensioen

Let op! Bij de aanvraag van uw ouderdomspensioen binnen de Basis- en Plusregeling kunt u kiezen om van uw pensioenkapitaal alleen ouderdomspensioen aan te kopen of ouderdomspensioen met nabestaandenpensioen (partner- en /of wezenpensioen). Als u bij deze aanvraag de keuze hebt gemaakt voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen, dan ontvangt uw partner bij uw overlijden geen partnerpensioen.