Verklaring belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op duurzaamheids-factoren

Op grond van de SFDR dient StiPP aan te geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. StiPP neemt de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking per 1 januari 2023.

StiPP houdt in het beleggingsproces rekening met duurzaamheidsrisico’s en heeft dit vastgelegd in het MVB-beleid. Dit beleid is vastgesteld op 16 december 2022. SFDR verplicht bijgaand template te gebruiken om hierover te rapporteren.

StiPP dient een beschrijving c.q. kwantificering van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren die betrekking hebben op 2023 uiterlijk 30 juni 2024 te rapporteren.

Hier vindt u de PAI verklaring