Nieuws

Wet waardeoverdracht klein pensioen per 1 januari van kracht

De Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt dat een klein pensioen automatisch met u mee verhuist als u van baan wisselt. Het pensioen wordt dan overgedragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U hoeft daar zelf niks voor te regelen.

Samenvoegen kleine pensioenen

Een klein pensioen is een uitkering tussen € 2 en € 484,09 per jaar (2019). Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt voor later. De Wet waardeoverdracht klein pensioen brengt daar verandering in. De hoogte van het aan te kopen pensioen bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt: automatische waardeoverdracht, laten staan of vervallen.

Eenzijdige afkoop verdwijnt

Voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt, is (eenzijdige) afkoop niet meer mogelijk. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Een pensioenuitvoerder mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Een pensioenuitvoerder mag een klein pensioen afkopen als een (gewezen) deelnemer met pensioen gaat.

Afkoop blijft wel mogelijk voor pensioen waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt. De (gewezen) deelnemer moet hier dan wel mee instemmen.

Heel klein pensioen

Is de pensioenopbouw gestopt en is het aan te kopen pensioen lager dan € 2 per jaar, dan vervalt het pensioen vanaf 2019. Dat is wettelijk zo bepaald. Bekijk het nieuwsbericht of de lijst met kapitaalgrenzen o.b.v. leeftijd.

Klein pensioen

Is het aan te kopen pensioen hoger dan € 2 maar minder dan € 484,09 per jaar (2019)? Dan zorgt StiPP er automatisch voor dat het pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit geldt voor iedereen die op of na 1 januari 2018 uit dienst is gegaan. StiPP checkt jaarlijks bij mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder, dan blijft het pensioen bij StiPP. De eerste automatische waardeoverdrachten vinden medio 2019 plaats.

Pensioen boven de afkoopgrens

Is het aan te kopen pensioen hoger dan € 484,09 per jaar (2019) dan beslist u zelf of u het pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Wilt u het pensioen niet meenemen? Dan blijft het pensioenkapitaal bij StiPP staan.

Terug naar nieuwsoverzicht