Nieuws

Wat verandert er in 2018

Een aantal zaken in de pensioenregeling is gewijzigd. De belangrijkste veranderingen vindt u hier op een rij. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt. Als uw salaris niet gewijzigd is, zal uw pensioenpremie licht dalen.

  2017 2018
Uurfranchise € 6,32 € 6,43
Maximum pensioengevend uurloon € 28,69 € 29,17

De door u te betalen premie wijzigt niet

De premiepercentages zijn niet veranderd ten opzichte van 2017.

  Totaal Werkgeversdeel Werknemersdeel
Premie Basisregeling 2,6%* 2,6%* 0%
Premie Plusregeling 12%** 8%** 4%**
*De premie in de basisregeling wordt berekend over het bruto uurloon, met een maximum tot € 29,17 per uur
**De premie in de plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: brutoloon minus franchise

De premiestaffel voor de Plusregeling is aangepast

De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling zijn in 2018 lager dan in 2017. Dit komt omdat de fiscale staffels door de overheid zijn aangepast. In de fiscale staffel wordt nu rekening gehouden met een pensioenleeftijd van 68 jaar. De pensioenleeftijd bij StiPP wijzigt niet en blijft 67 jaar, maar de premiepercentages moeten wel iets worden verlaagd.

Leeftijd Plusregeling 2017 Plusregeling 2018
21 - 24 4,40% 4,20%
25 - 29 5,40% 5,10%
30 - 34 6,60% 6,30%
35 - 39 8,00% 7,60%
40 - 44 9,80% 9,30%
45 - 49 11,90% 11,40%
50 - 54 14,60% 13,90%
55 - 59 18,10% 17,20%
60 - 64 22,50% 21,30%
65 - 66 26,50% 25,60%
Terug naar nieuwsoverzicht