Nieuws

Wat verandert er in 2017

Een aantal zaken in de pensioenregeling is gewijzigd. De belangrijkste veranderingen vindt u hier op een rij. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als  het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt. 

  2016 2017
Uurfranchise € 6,24 € 6,32
Maximum pensioengevend uurloon € 28,19 € 28,69

Houd er rekening mee dat dit voorlopige cijfers zijn. De uurfranchise en het maximum pensioengevend uurloon voor 2017 is nog afhankelijk van definitieve publicatie  door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als de cijfers definitief bekend zijn, publiceren we deze op de website.

De premiepercentages wijzigen niet

De premiepercentages zijn niet veranderd.

 

In de nieuwsbrief leest u meer achtergrondinformatie over de wijzigingen. 

Terug naar nieuwsoverzicht