Nieuws

Verantwoord beleggen in de praktijk

StiPP belegt het geld voor uw pensioen. We willen een goed rendement behalen, maar wel op een verantwoorde manier. En uit het onderzoek dat in de zomer in 2016 is uitgevoerd blijkt dat jullie dit ook belangrijk vinden. 58% van degenen die antwoord hebben gegeven vindt dit zelfs belangrijker dan het behalen van een maximaal rendement. Maar wat betekent verantwoord beleggen in de praktijk?

Controle op de ESG-criteria

Vermogensbeheerder Kempen Capital Management (KCM) voert het beleggingsbeleid van StiPP uit. In het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met zogenoemde ESG-criteria. ESG staat voor environmental, social en governance. Vrij vertaald worden er criteria gegeven met betrekking tot Milieubeleid, Sociaal beleid en kwaliteit van het Bestuur. Als bedrijven de criteria fundamenteel schenden, willen we niet beleggen in deze bedrijven. KCM screent elk kwartaal de bedrijven waarin we al beleggen of ze onze criteria niet schenden. KCM is bijvoorbeeld met een bedrijf in gesprek getreden omdat er een obligatie in de portefeuille zit die op de uitsluitingslijst staat vanwege betrokkenheid bij nucleaire wapens. Inmiddels heeft het bedrijf de betreffende obligatie uit de portefeuille verwijderd.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer aandacht is voor ‘sustainable development goals’ (duurzame ontwikkelingsdoelen). De Verenigde Naties heeft doelen opgesteld om ‘de wereld tot een betere plek te maken in 2030’. Dat zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Landen investeren in deze doelen, maar ook de private sector moet haar steen(tje) bijdragen. KCM heeft zich daarom aangesloten bij een initiatief dat zich richt op het maximaal bijdragen aan deze doelen, door de krachten binnen de financiële sector te bundelen.

Dit jaar zal StiPP de mogelijkheden bekijken hoe we met ons beleggingsbeleid deze duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen stimuleren. Omdat er veel beleggingsmogelijkheden zijn, hanteert KCM een thematische aanpak.

Terug naar nieuwsoverzicht