Nieuws

Uitwerking Pensioenakkoord afgerond

Vorig jaar is het nieuwe Pensioenakkoord op hoofdlijnen gesloten tussen het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het wachten was op een verdere uitwerking. Op 12 juni is hier een akkoord over bereikt. Dit akkoord ligt nu ter instemming voor bij (de leden van) de vakbonden en werkgeversorganisaties. In het Pensioenakkoord staan afspraken over veranderingen binnen het huidig pensioenstelsel, zoals de AOW-leeftijd en nieuwe pensioenregelingen. Dit moet er voor zorgen dat het pensioenstelsel toekomstbestendig is.

In de uitwerking van het Pensioenakkoord wordt gesproken over twee pensioenregelingen waar straks tussen gekozen kan worden: ‘Het nieuwe contract’ en ‘De verbeterde premieregeling’. Deze laatste regeling bestaat op dit moment al en StiPP voert deze uit. In de uitwerking wordt deze regeling wel op een aantal punten aangepast. Welke gevolgen dit precies voor StiPP heeft, is nog niet bekend. De sociale partners gaan nu aan de slag met het ontwerpen van een pensioenregeling die voldoet  aan de regels uit het Pensioenakkoord. StiPP onderzoekt daarna de uitvoerbaarheid van deze pensioenregeling.

Wanneer er meer informatie bekend wordt over wat de nieuwe pensioenregeling voor StiPP betekent, leest u hierover meer op de website en in onze e-nieuwsbrief.

Terug naar nieuwsoverzicht