Nieuws

Uitslag verkiezing vertegenwoordiger pensioengerechtigden

Op 7 juni jl. ontvingen pensioengerechtigden van StiPP een oproep om een stem uit te brengen voor hun nieuwe vertegenwoordiger in het StiPP-bestuur. De heer Schellekens heeft met een kleine meerderheid de meeste stemmen gekregen.

Uitslag

In de periode van 7 tot en met 22 juni konden de pensioengerechtigden hun stem uitbrengen. Daaruit stelde de verkiezingscommissie de volgende uitslag vast:

  1. De heer P. Schellekens (51% van de stemmen)
  2. De heer M.J.M. Nuyten (49% van de stemmen)

Benoeming

Het bestuur van StiPP is voornemens de heer Schellekens te benoemen als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur van het pensioenfonds.

Dank

Het bestuur wil iedereen die aan de verkiezingen heeft meegedaan en zijn of haar stem heeft uitgebracht hartelijk bedanken.

Terug naar nieuwsoverzicht