Nieuws

Reactie van StiPP op het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans

De rijksoverheid stelde het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in april open voor reacties. StiPP vindt de algemene denkrichting van het voorstel positief, maar maakt zich zorgen over de consequenties die het wetsvoorstel in de huidige vorm zou hebben voor de mogelijke aansprakelijkheid van StiPP.

Positieve denkrichting

StiPP is positief over de algemene denkrichting van het wetsvoorstel, dat beter aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de uitvoeringspraktijk dan eerdere wetsvoorstellen die een regeling voor hetzelfde thema trachtten te bieden.

Zorgen over de uitvoerbaarheid

Tegelijkertijd is StiPP niet over alle aspecten van het wetsvoorstel even enthousiast. De gekozen oplossingsrichting leidt tot onacceptabele problemen in de pensioenuitvoering. De combinatie van de nieuw voorgestelde bepalingen, de praktische beperkingen die StiPP ondervindt bij de handhaving van de verplichtstelling en de bestaande interpretatie van de regelgeving op het gebied van ‘geen premie wel recht’ maken de uitvoering van de voorgestelde regeling voor StiPP bijzonder lastig of vermoedelijk zelfs onmogelijk.

Volledige reactie

In de volledige reactie wordt het standpunt van StiPP nader toegelicht en onderbouwd. Meer over de wet Arbeidsmarkt in balans leest u op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar nieuwsoverzicht