Nieuws

Reactie op Profundo-rapport Verantwoord Beleggen

Donderdag 14 maart bracht Profundo het rapport ‘Eerlijk Pensioenlabel’ uit. Het bestuur van StiPP heeft de uitkomsten van het onderzoek bestudeerd. Verantwoord beleggen is een belangrijk onderdeel van onze taak als pensioenfonds. Dit rapport helpt om dit onder de aandacht te brengen.

Verantwoord beleggingsbeleid StiPP

StiPP heeft een eigen verantwoord beleggingsbeleid, namelijk het ESG-beleid. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Dit beleid maakt onderdeel uit van het totale beleggingsbeleid van StiPP. Dit betekent dat bij beslissingen rondom beleggingen, de ESG-impact wordt meegewogen in de besluitvorming.

Speerpunten ESG-beleid StiPP

We (StiPP) zijn qua belegd vermogen een relatief klein fonds, dus we moeten focus aanbrengen in de onderwerpen die we via het beleggingsbeleid willen aankaarten. Voorbeelden van onze speerpunten in het verantwoord beleggingsbeleid:

  • We richten ons op het tegengaan van corruptie,extreme beloningen,het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het beschermen van de gezondheid. We hanteren hierbij de Global Compact van de Verenigde Naties als leidraad. 
  • Beleggingen in bedrijven waar kinderen werken en de tabaks- en wapenindustrie sluiten we uit.

Jaarverslag verantwoord beleggen 2017

In het Jaarverslag verantwoord beleggen leest u hoe ver wij in 2017 zijn gekomen met het uitvoeren van het beleid. De komende jaren bouwen we dit verantwoord beleggingsbeleid verder uit. Wij zien het ontwikkelen van het verantwoord beleggingsbeleid als een herhalend en continu verbeterend proces. Wij zijn ons er dan ook bewust van dat het eindpunt nog lang niet is bereikt.

Screening van de beleggingen

Onze vermogensbeheerder Kempen Capital Management (KCM) screent elk kwartaal of bedrijven waarin we al beleggen onze criteria niet schenden. In het jaarverslag vindt u op pagina 9 terug welk deel van het belegd vermogen niet voldeed aan de voorwaarden. Wordt er geconstateerd dat er door vermogensbeheerders namens het fonds wordt belegd in ondernemingen die niet voldoen aan onze criteria? Dan wordt gekeken of en wanneer afscheid genomen kan worden van deze beleggingen zonder al te hoge kosten.  

Terug naar nieuwsoverzicht