Nieuws

Onderzoek naar risicobereidheid van 5.700 deelnemers van StiPP

StiPP heeft een onderzoek uitgevoerd naar de risicobereidheid van deelnemers en pensioengerechtigden. Bijna 5.700 mensen hebben het onderzoek ingevuld. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Ons rapportcijfer: een 6,4

Gemiddeld scoort StiPP een 6,4 op tevredenheid. De informatievoorziening kan beter. Bijvoorbeeld door meer informatie te geven over de hoogte van het pensioenkapitaal, de financiële situatie van het fonds en informatie over beleggen. Wilt u ook meer informatie over deze zaken? Geef dan in Mijn StiPP Pensioen aan dat u interesse heeft in de financiële positie van het pensioenfonds en dat u op de hoogte wil blijven van pensioennieuws en – ontwikkelingen. Vergeet ook niet uw e-mailadres in te vullen! U krijgt dan elk kwartaal een e-mail met nieuwsupdates. 

Niet te veel risico

De deelnemers van StiPP zijn risicomijdend. Op de risicobereidheidindex - die loopt van 0% tot 200% - scoort StiPP 69,5%. Een score van 100% is een gemiddelde risicobereidheid. Dat de deelnemers van StiPP niet te veel risico willen lopen blijkt ook uit het percentage dat kiest voor een variabele uitkering. Dit is 15%. De voorkeur van de meeste respondenten gaat dus naar een vaste uitkering.  U weet dan hoeveel geld u krijgt. Ook het verzekeren van risico’s wordt als belangrijk ervaren. Zo vindt 77% van de respondenten uit de Plusregeling het heel belangrijk dat er een uitkering is geregeld voor uw partner als u overlijdt. 

Wat verwacht u van uw pensioen?

48% van de respondenten verwacht dat er voldoende geld in de pensioenpot zit als ze zelf met pensioen gaan. Echter, 52% maakt zich weinig illusies over de hoogte van het pensioen. 32% van de respondenten verwacht later (inclusief de AOW) 70% van het laatst verdiende loon. 33% van de respondenten wil extra geld inleggen voor een beter pensioen. Ongeveer de helft wil dit niet via StiPP regelen, maar op een andere manier.

Hoe belegt StiPP? 82% weet het antwoord niet

82% van de respondenten weet niet hoe het pensioengeld wordt belegd. In de nieuwsbrief beleggingsrendementen ziet u hoe uw pensioengeld wordt belegd. 54% van de respondenten vindt het belangrijk dat het pensioengeld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. 58% vindt dit zelfs belangrijker dan een maximaal rendement. Het beleggingsbeleid moet vooral gericht zijn op het tegengaan van corruptie en hoge beloningen. Investeren in alternatieve energie en Nederlandse bedrijven wordt toegejuicht.

Benieuwd naar alle resultaten? Bekijk dan de rapportage

Wat gebeurt er met deze uitkomsten?

Het doel van het onderzoek is een beter beeld krijgen van wat u als deelnemer van uw pensioen én pensioenfonds verwacht. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om het beleggingsbeleid nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. We blijven u natuurlijk op de hoogte houden van onze beleggingen met de nieuwsbrief beleggingsrendementen. Ook gaan we bekijken hoe we onze communicatie verder kunnen verbeteren.

Terug naar nieuwsoverzicht