Nieuws

Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. StiPP houdt zich op dit moment aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 voldoet StiPP aan de eisen van de AVG.

Wat verandert er met de invoering van de AVG?

De AVG zorgt onder andere voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Daarnaast krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen.

Wat betekent de nieuwe privacywet voor deelnemers van StiPP?

In ons privacy statement vindt u een uitgebreide toelichting over de manier waarop StiPP op dit moment met privacy omgaat. De komende periode gaan wij ons privacybeleid verder aanpassen aan de AVG.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? U vindt alle informatie bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar nieuwsoverzicht