Nieuws

Motie inzake wachttermijn pensioenregeling uitzendkrachten

Door de heren Van Dijk (PvdA), Van Kent (SP) en Smeulders (GL) is een motie (32043, nr. 420) ingediend die betrekking heeft op de maximale wachttermijn die momenteel wettelijk is vastgelegd ten aanzien van werknemers met een uitzendovereenkomst. In deze motie wordt voorgesteld om deze maximale wachttermijn van 26 gewerkte weken te verkorten naar de reguliere wettelijke termijn van twee maanden. Over deze motie zal donderdag 5 juli worden gestemd.

Reactie bestuur StiPP

Het is voor het bestuur van StiPP op dit moment niet te overzien welke gevolgen de voorgestelde verkorting van de wachttermijn zal hebben voor de toename van het aantal deelnemers, de ontwikkeling van de pensioenkapitalen en het effect op de uitvoeringskosten. Het bestuur van StiPP constateert daarom dat de verlaging van de wachttermijn zonder voorafgaande impactanalyse risicovol en onverantwoord kan zijn. Om die reden stelt StiPP voor om voorafgaand een sectorbrede analyse van de gevolgen van een dergelijke maatregel te laten uitvoeren alvorens tot besluitvorming te komen.

Conclusie

Het bestuur van StiPP stelt vast dat de gevolgen van uitvoering van de voorgestelde motie niet overzienbaar zijn en verzoekt de coalitiepartijen om de reactie van het bestuur van StiPP in hun overwegingen te betrekken.

Terug naar nieuwsoverzicht