Nieuws

Inhaalslag automatische waardeoverdracht klaar

In het eerste kwartaal van 2020 heeft StiPP ruim 95.000 kleine pensioenkapitalen naar een nieuwe pensioenuitvoerder overgedragen. StiPP was in 2019 de eerste pensioenuitvoerder die begonnen is met de automatische waardeoverdrachten.

Wat is automatische waardeoverdracht?

Met automatische waardeoverdracht bedoelen wij het overdragen van uw kleine pensioenkapitaal aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Zonder dat u daar zelf iets voor hoeft te regelen of te doen. Heel gemakkelijk dus. Dit doen wij alleen als u bent gestopt met pensioen opbouwen bij StiPP en uw verwachte pensioenuitkering lager dan € 497,27 is. Een paar maanden na beëindiging van uw dienstverband kijkt StiPP via MijnPensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een andere pensioenuitvoerder. Is dat het geval? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal over naar de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt. U ontvangt hierover na de overdracht een brief van ons en wordt ook door de pensioenuitvoerder waar wij het kapitaal aan overdragen geïnformeerd.

Voordeel van automatische waardeoverdracht

Zowel het pensioenfonds als u profiteren van de automatische waardeoverdracht. U hoeft zelf niets te doen en uw kleine pensioen kan samen met uw nieuwe pensioen groeien tot een groter pensioen. Voor het fonds betekent dit minder administratiekosten. Het beheren van uw pensioenkapitaal kost namelijk geld. Bij een klein pensioenkapitaal zijn deze kosten relatief hoog. Een besparing op deze kosten betekent uiteindelijk dat er meer geld overblijft voor het pensioen van alle deelnemers bij StiPP. 

Inhaalslag met beëindigde dienstverbanden uit 2018 en 2019

Vanaf augustus 2019 hebben we een inhaalslag gemaakt. De regeling voor automatische waardeoverdracht geldt voor alle dienstverbanden die na 1 januari 2018 zijn beëindigd. De afgelopen maanden hebben we alle pensioenen overgedragen waarbij het dienstverband in 2018 tot en met oktober 2019 is beëindigd. Dit betekende een overdracht van ruim 150.000 pensioenkapitalen. Eindigt uw dienstverband dit jaar? Dan dragen wij ongeveer 4 tot 5 maanden na het beëindigen van uw dienstverband uw pensioenkapitaal over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij StiPP staan. Daarna controleren we minimaal 1 keer per jaar of u ondertussen al wel een nieuwe pensioenuitvoerder heeft. Als dat het geval is, dragen we het pensioenkapitaal op dat moment alsnog over.

In 2021 ook overdracht van beëindigde dienstverbanden voor 2018

We verwachten in 2021 te starten met het overdragen van pensioenkapitalen waarvan het dienstverband is beëindigd vóór 1 januari 2018. Een concrete periode kunnen we nog niet noemen. Dit hangt af van afspraken die in de pensioensector worden gemaakt. Als hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit via de website bekend maken.

Terug naar nieuwsoverzicht