Nieuws

Hoge Raad geeft duidelijkheid over verplichtstelling StiPP

Op 4 november heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de verplichtstelling van StiPP. In de betreffende zaak stond de interpretatie van het begrip ‘uitzendovereenkomst’ centraal. De vraag die de Hoge Raad diende te beantwoorden was of voor het bestaan van een uitzendovereenkomst een zogenaamde ‘allocatiefunctie’ als vereiste geldt. Het duidelijke antwoord van de Hoge Raad dat dit niet het geval is. Ook als de werkgever geen allocatiefunctie vervult, is er sprake van een uitzendovereenkomst.

Deze uitspraak bevestigt de zienswijze en het bestaande handhavingsbeleid van StiPP, dat verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtstelling in de uitzendsector. Ook als ondernemingen geen functie vervullen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar (tijdelijke) arbeid, kunnen zij onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Voor uitzendondernemingen en payrollingbedrijven die aangesloten zijn bij StiPP verandert er daarmee dus niets in de huidige manier van werken.

Terug naar nieuwsoverzicht