Nieuws

Het StiPP jaarverslag 2023 is gepubliceerd

Het jaarverslag over het jaar 2023 is gepubliceerd. Hierin staat wat er in 2023 bij StiPP is gebeurd. Ook vindt u een toelichting op de financiële resultaten van het fonds. Het bestuur bedankt iedereen die vorig jaar heeft bijgedragen aan de uitvoering van de StiPP-pensioenregeling.

Financiële resultaten
In 2023 behaalde StiPP een gemiddeld beleggingsrendement van 11,1%. De dekkingsgraad bleef stabiel en bedroeg 112,2%, hetzelfde percentage als het jaar ervoor. De vermogensbeheerkosten, uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen, bedroegen 0,29%. En de gemiddelde uitvoeringskosten per deelnemer waren € 14,42, waarmee StiPP zich wederom bij de efficiëntste pensioenuitvoerders van Nederland voegde.

In 2023 groeide het totaal aantal deelnemers met meer dan 130.000. Met name in de Plusregeling nam het aantal actieve deelnemers fors toe. Door het vervallen van de wachttijd per 1 juli 2023 traden veel nieuwe deelnemers toe en gingen deelnemers sneller over van de Basisregeling naar de Plusregeling.

Duurzaam beleggen
StiPP heeft in 2023 verdere stappen gezet in het verduurzamen van haar beleggingen. Onder andere door de aandelenbeleggingen in zogeheten opkomende markten te beperken tot beleggingsfondsen met hogere ambities op duurzaamheid. De komende jaren zal StiPP haar beleggingsportefeuille nog verder verduurzamen.

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

In het najaar van 2023 bereikten de sociale partners van de uitzendsector een akkoord over een nieuwe pensioenregeling, met een hogere pensioenpremie en een andere premieverdeling tussen werkgevers en werknemers. De verwachting is dat StiPP deze regeling vanaf 2026 gaat uitvoeren, een regeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen.

Nieuwsgierig geworden naar de belangrijkste resultaten? Hieronder zijn deze feiten en cijfers zijn voor u op een rijtje gezet. Lees hier het volledige jaarverslag over 2023.

Terug naar nieuwsoverzicht