Nieuws

Het StiPP jaarverslag 2022 is gepubliceerd

Het jaarverslag van StiPP over het jaar 2022 is gepubliceerd. Maar wat staat hier eigenlijk in? U vindt onder andere een toelichting van het bestuur op het gevoerde beleid en de financiële resultaten van het fonds.

2022 was een onrustig jaar. Mede als gevolg van de inval in Oekraïne. Maar ook omdat de prijzen stegen en de rente omhoog ging. Dit had invloed op onze economie. Ook StiPP merkte dit: het leidde tot een negatief resultaat. Gelukkig is de financiële positie van StiPP goed en heeft StiPP voldoende financiële buffers. Naast het vermogensbeheer hield StiPP zich bezig met de voorbereiding op de Wet toekomst pensioenen en de contractverlenging met de pensioenuitvoeringsorganisatie.

Het bestuur bedankt iedereen die vorig jaar heeft bijgedragen aan de uitvoering van de StiPP-pensioenregeling. Meer informatie is te vinden in het jaarverslag.

Naar het jaarverslag 2022

Terug naar nieuwsoverzicht