Nieuws

Het MVB-Jaarverslag 2022 is gepubliceerd

Het MVB-jaarverslag 2022 van StiPP is gepubliceerd. In dit jaarverslag kijkt het fonds terug op 2022 en vooruit naar 2023. 

StiPP wil dat haar beleggingen bijdragen aan een duurzame samenleving. Maatschappelijk verantwoord beleggen (hierna: ‘MVB’) is daarom al geruime tijd een vanzelfsprekendheid voor het fonds.

De deelnemers van StiPP geven ook aan dat verantwoord beleggen een belangrijk onderwerp is. De wereldwijde klimaatverandering is hierbij een belangrijk thema. In het MVB-beleid van StiPP is dit thema de rode draad. 

Een aantal jaar geleden heeft StiPP een flinke vermindering van de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin zij belegt als doel gesteld. De totale uitstoot van broeikasgassen van de bedrijven moet omlaag. Het fonds houdt de hoeveelheid CO2-uitstoot van de beleggingen bij om te zien of dat lukt. Vanaf 2020 heeft StiPP mooie stappen kunnen zetten die hebben geresulteerd in een daling van CO2-uitstoot in haar beleggingsportefeuille van ongeveer 52% tot en met eind 2022.  

Wilt u verder weten wat StiPP in 2022 heeft ondernomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen? Dan kunt u dit in het MVB-jaarverslag vinden. Tevens heeft het fonds een verkort jaarverslag op de website gepubliceerd.

Terug naar nieuwsoverzicht