Nieuws

Een variabele uitkering?

Op 14 juni 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet verbeterde premieregeling. Door deze nieuwe wet krijgt u de mogelijkheid om naast een vaste pensioenuitkering te kiezen voor een variabele uitkering. Wat verandert er en wat zijn de voor- en nadelen van deze variabele uitkering?

Wat verandert er?

De pensioenregeling van StiPP is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt een premie gestort. Deze premie wordt belegd. De ingelegde premie en de behaalde beleggingsrendementen vormen samen uw pensioenkapitaal. Als u met pensioen gaat, gebruikt u het pensioenkapitaal om een levenslange pensioenuitkering aan te kopen. De hoogte van uw pensioenuitkering staat dan vast. De pensioenuitkering wordt in principe dus niet verhoogd of verlaagd.  Dit wordt ook wel de vaste uitkering genoemd.

Door de nieuwe wet kunt u vanaf 1 september 2016 naast een vaste uitkering ook kiezen om een variabele uitkering aan te kopen. Als u kiest voor een variabele uitkering dan wordt op de pensioendatum een deel van uw pensioenkapitaal gebruikt voor een uitkering. Het andere deel van uw pensioenkapitaal wordt nog steeds belegd.

Voor- en nadelen

Als u kiest voor een variabele uitkering krijgt u naar verwachting een hoger, maar ook een onzekerder pensioen. Omdat het geld langer kan worden belegd, is de verwachting dat u ook meer rendement kunt behalen. Daarnaast kan het geld ook risicovoller worden belegd. De verwachting is dus dat u een hoger pensioen kunt behalen. Maar het kan natuurlijk ook negatief uitpakken! De hoogte van uw pensioen is met een variabele uitkering dus onzeker. Elk jaar wordt de hoogte van de uitkering opnieuw vastgesteld op basis van de behaalde rendementen en de inkoopfactoren die op dat moment gelden.

Bij een vaste uitkering weet u precies hoeveel geld u maandelijks, zolang u leeft krijgt. Echter, de vaste uitkering zal niet meegroeien met de prijsstijgingen, waardoor uw koopkracht afneemt. Aan de andere kant geldt ook dat de kans op een verlaging van de maandelijkse uitkering klein is.

De mogelijkheden bij StiPP

StiPP biedt alleen een vaste uitkering aan. Wilt u een variabele uitkering? Dan kunt u (mogelijk) bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar terecht die deze variabele uitkering aanbiedt. U moet hier zelf actie voor ondernemen en eventueel een financieel adviseur raadplegen. Overigens heeft u altijd het recht om uw pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar in te kopen. Dit noemen we ‘shoppen’. Als u hiervoor kiest, moet u dit minimaal twee maanden  voor uw pensioeningangsdatum aan StiPP door geven. Houd er rekening mee dat er op dit moment nog maar weinig verzekeraars zijn die de variabele uitkering verstrekken.

Terug naar nieuwsoverzicht