Nieuws

Dit vindt u van StiPP

In september 2019 hebben we onderzocht hoe u aankijkt tegen StiPP. U geeft aan tevreden te zijn over StiPP. Dat is een mooi compliment. Ten opzichte van 2016 is de algemene tevredenheid zelfs gestegen. Ook is onderzocht hoe u denkt over het beleggingsbeleid van StiPP. En hoe wij het beste invulling kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten.

Tevredenheid onder deelnemers StiPP gestegen

In september 2019 heeft StiPP het onderzoek ‘Wensen en behoeften deelnemers’ laten uitvoeren. Deelnemers geven hierin aan tevreden te zijn over StiPP. Gemiddeld geeft men een 6,7 als rapportcijfer voor de algehele tevredenheid. Vergeleken met 2016 (6,4) is de tevredenheid daarmee gestegen. De stijging geldt zowel voor deelnemers aan de basisregeling als deelnemers aan de  plusregeling.

Tevredenheid deelnemers

Ook de tevredenheid over de informatievoorziening van StiPP is gestegen ten opzichte van 2016: van 6,3 naar een 6,6 als gemiddeld rapportcijfer. Als belangrijkste onderwerpen noemt u de hoogte van uw pensioenkapitaal (73% is daarin geïnteresseerd) en de financiële situatie van StiPP (61%). Andere onderwerpen die interesse opwekken zijn de rendementen (44%) en de invloed van levensgebeurtenissen op het eigen pensioen (43%). Maar u voelt zich niet goed op de hoogte van deze onderwerpen (27% of minder). Een kwart tot een derde van de deelnemers die worden bereikt vindt de informatie goed tot zeer goed. Slecht heel weinig mensen zijn ontevreden (minder dan 10%).

Risicobereidheid

De risicobereidheid onder deelnemers van StiPP is vergeleken met andere pensioenfondsen in Nederland laag. De meerderheid (62%) heeft een lage risicobereidheid. 24% heeft een relatief hoge risicobereidheid.

Draagvlak voor maatschappelijk verantwoord beleggen neemt toe

69% vindt het belangrijk dat hun geld verantwoord wordt belegd. Dat is meer dan in 2016 (64%). 61% vindt verantwoord beleggen belangrijker dan een maximaal rendement. 41% zou er een ‘iets lager pensioen’ voor over hebben, dat was in 2016 nog maar 28%. Beleggen: niet in wapens, wel in schone energie. U vindt vooral dat StiPP niet moet investeren in de wapenindustrie (66%), in landen waar mensenrechten onder druk staan (49%) en landen of bedrijven waar corruptie heerst (49%). 39% vindt dat de tabaksindustrie moet worden uitgesloten.

Communicatie blijft belangrijk

Wij nemen de uitkomsten uit het onderzoek mee in ons communicatie- en beleggingsbeleid. Uit het onderzoek blijkt een lage betrokkenheid onder deelnemers bij Pensioenfonds StiPP. Dit kan te verklaren zijn doordat een grote groep deelnemers relatief kort bij StiPP pensioen opbouwt. Heldere communicatie blijft een belangrijk onderdeel van de strategie van StiPP. Met als uitgangspunten; de communicatie is transparant en helder, begrijpelijk en tijdig, integer en relevant. Zodat u en de bij StiPP aangesloten werkgevers goed geïnformeerd en ondersteund worden en blijven.

Volledige rapportage (PDF)

Terug naar nieuwsoverzicht