Nieuws

Dit vindt u van ons beleggingsbeleid

In september hebben we onderzocht hoe u aankijkt tegen StiPP en wat u vindt van ons beleggingsbeleid. Ruim 1.000 deelnemers vulden de vragenlijst in.  

Beleggingsbeleid van StiPP onbekend bij veel deelnemers

In het onderzoek stelden we de vragen ‘Weet u waarin StiPP belegt en welke risico’s het daarbij loopt?’ en ‘StiPP belegt een deel van het vermogen in aandelen. Bent u het daar wel of niet mee eens?’ 80% van de deelnemers aan het onderzoek heeft geen idee waarin StiPP belegt en wat de risico’s zijn. Toch is 76% het er wel mee eens dat een deel van het pensioengeld in aandelen wordt belegd. Dit is een behoorlijke verandering ten opzichte van 2016 toen dit onderzoek ook werd uitgevoerd. Destijds was 62% het ermee eens dat pensioengeld voor een deel in aandelen werd belegd.

Risicobereidheid is laag

In het onderzoek is ook de risicobereidheid van de deelnemers van StiPP gemeten. De meting geeft aan in hoeverre een deelnemer bereid is om risico te nemen met de beleggingen. De risicobereidheid is vergeleken met andere pensioenfondsen laag. De meerderheid van de StiPP-deelnemers (62%) valt in de categorie ‘lage risicobereidheid’. 24% van de deelnemers heeft een hoge risicobereidheid. Ten opzichte van 2016 is de risicobereidheidsscore over het geheel gestegen van 69,5 naar 83,6. Dit betekent dat de bereidheid om risico’s te nemen is toegenomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten waarom StiPP uw pensioengeld belegt? Op de pagina beleggingsbeleid leest u hierover meer. Daar vindt u ook het Beleggingsplan. Dit plan maakt StiPP elk jaar opnieuw. In het plan kunt u lezen waarin StiPP belegt. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de resultaten van het onderzoek over verantwoord beleggen.

Terug naar nieuwsoverzicht