Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor uw pensioen in 2024 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2024 de pensioenpremie berekent, zijn bekend geworden. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt, wordt er een bedrag van afgetrokken: de franchise. Ook is er een maximum pensioengevend uurloon vastgesteld. Over het deel boven het maximum pensioengevend uurloon bouwt u geen pensioen op. Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is iets verhoogd.

 

2024

2023

Uurfranchise

€ 8,45

€ 7,86

Maximum pensioengevend uurloon

€ 38,26

€ 35,77

De premiepercentages wijzigen niet

De premiepercentages voor de Basis- en Plusregeling  zijn niet veranderd ten opzichte van 2023.

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8%

8%

0%

Premie Plusregeling

12%

8%

4%

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise. Er geldt in 2024 een maximum pensioengevend salaris van € 38,26 per uur

Pensioenopbouw in de Basis- en in de Plusregeling blijft hetzelfde

De premie die u en/of uw werkgever betaalt, wordt gebruikt voor uw pensioenopbouw.  Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die u en/of uw werkgever betaalt. Het percentage dat uw pensioen-opbouw bepaalt, noemen wij de beschikbare premie. U bouwt in de Basisregeling 7,4% pensioen op over de pensioengrondslag. Dit percentage is voor iedereen gelijk.

De hoogte van de pensioenopbouw in de Plusregeling is afhankelijk van uw leeftijd. De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel. 

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2024

Leeftijd

Beschikbare premie Plusregeling 2024

18 – 24

4,2%

25 – 29

5,2%

30 – 34

6,3%

35 – 39

7,7%

40 – 44

9,3%

45 – 49

11,4%

50 – 54

14,0%

55 – 59

17,2%

60 – 64

21,4%

65 en ouder

25,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht