Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor 2022 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2022 de pensioenpremie berekent, zijn bekend geworden. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt, wordt er een bedrag van afgetrokken: de franchise. Ook is er een maximum pensioengevend uurloon vastgesteld. Over het deel boven het maximum pensioengevend uurloon bouwt u geen pensioen op. Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is iets verhoogd.

Overzicht bedragen 2022
  2022 2021

Uurfranchise

€ 7,13

€ 7,01

Maximum pensioengevend uurloon

€ 31,89

€ 31,15

Het premiepercentage wijzigt niet

Op basis van uw pensioengevend salaris betaalt uw werkgever een pensioenpremie. In de Plusregeling wordt een deel van deze pensioenpremie ingehouden op uw loon. De premiepercentages waarmee de pensioenpremie worden berekend, zijn niet veranderd ten opzichte van 2021.

Overzicht premiepercentages 2022

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling 2,6%* 2,6%* 0%
Premie Plusregeling 12%** 8%** 4%**
*De premie in de Basisregeling wordt berekend over het pensioengevend salaris, met een maximum tot € 31,89 per uur.
**De premie in de Plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: pensioengevend salaris minus franchise. Er geldt een maximum pensioengevend salaris van € 31,89 per uur.

Pensioenopbouw in de Basis- en in de Plusregeling

De premie die u en/of uw werkgever betaalt, wordt gebruikt voor uw pensioenopbouw.  Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die u en/of uw werkgever betaalt. Het percentage waarmee u pensioen opbouwt noemen wij de beschikbare premie. In de Basisregeling is de beschikbare premie leeftijdsonafhankelijk. U bouwt in de Basisregeling 4,2% pensioen op over de pensioengrondslag. In de Plusregeling is er sprake van een leeftijdsafhankelijke beschikbare premie.  De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2022

Leeftijd

Plusregeling 2022

21 - 24

4,2%

25 - 29

5,2%

30 - 34

6,3%

35 - 39

7,7%

40 - 44

9,3%

45 - 49

11,4%

50 - 54

14,0%

55 - 59

17,2%

60 - 64

21,4%

65 - 66

25,7%

Vanaf 2022 belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling

Op 1 januari 2022 wijzigt de pensioenregeling van StiPP. De wachttijd voor deelname aan de Basisregeling wordt verkort van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Daarnaast verandert het pensioengevend salaris.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen op Belangrijke aanpassingen in de pensioenregeling vanaf 1 januari 2022.

 

Terug naar nieuwsoverzicht