Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor 2021 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2021 de premie berekent, zijn bekend geworden. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon is verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u en/of uw werkgever betaalt. Als uw salaris gelijk blijft, zal uw pensioenpremie licht dalen.

 

  2021 2020

Uurfranchise

€ 7,01

€ 6,83

Maximum pensioengevend uurloon

€ 31,15

€ 30,57

De premiepercentages wijzigen niet

De premie die u en/of uw werkgever betaalt, is niet veranderd ten opzichte van 2020.

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling 2,6%* 2,6%* 0%
Premie Plusregeling 12%** 8%** 4%**
*De premie in de basisregeling wordt berekend over het bruto uurloon, met een maximum tot € 31,15 per uur
**De premie in de plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: brutoloon minus franchise. Er geldt een maximum pensioengevend uurloon van € 31,15.

Meer pensioenopbouw in de Plusregeling

De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling worden in een aantal leeftijdscategorieën iets verhoogd. Dit betekent dat als u in een van deze categorieën valt, u wat meer pensioenkapitaal gaat opbouwen zonder dat u daar meer voor betaalt aan pensioenpremie. Valt u in een leeftijdscategorie waarbij het percentage niet wijzigt? Dan blijft u evenveel pensioenkapitaal opbouwen met dezelfde premie zoals op dit moment. De staffel is gewijzigd als gevolg van een wijziging van de fiscale staffels. Het opbouwpercentage in de Basisregeling wijzigt niet. Deze blijft voor alle leeftijden 4,2%.  

 

Leeftijd

Plusregeling 2021

Plusregeling 2020

21 - 24

4,2%

4,2%

25 - 29

5,2%

5,1%

30 - 34

6,3%

6,3%

35 - 39

7,7%

7,6%

40 - 44

9,3%

9,3%

45 - 49

11,4%

11,4%

50 - 54

14,0%

13,9%

55 - 59

17,2%

17,2%

60 - 64

21,4%

21,3%

65 - 66

25,7%

25,6%

Terug naar nieuwsoverzicht