Nieuws

Definitieve cijfers en bedragen voor 2020 zijn bekend

De definitieve gegevens waarmee uw werkgever in 2020 de premie berekent, zijn bekend geworden. Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de voorlopige cijfers. 

Een hogere franchise en maximum pensioengevend uurloon

Zowel de uurfranchise als het maximum pensioengevend uurloon zijn verhoogd. Deze verandering heeft gevolgen voor de premie die u betaalt. Als uw salaris niet gewijzigd is, zal uw pensioenpremie licht dalen.

 

2020

2019

Uurfranchise

€ 6,83

€ 6,64

Maximum pensioengevend uurloon

€ 30,57

€ 29,88

De premiepercentages wijzigen niet

De premiepercentages zijn niet veranderd ten opzichte van 2019.

 

Totaal

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

2,6%*

2,6%*

0%

Premie Plusregeling

12%**

8%**

4%**

*De premie in de basisregeling wordt berekend over het bruto uurloon, met een maximum tot € 30,57 per uur
**De premie in de plusregeling wordt berekend over de pensioengrondslag: brutoloon minus franchise. Er geldt een maximum pensioengevend uurloon van € 30,57.

De premiestaffel voor de Plusregeling wijzigt niet

De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling blijven in 2020 gelijk aan 2019.

Leeftijd

Plusregeling 2020

Plusregeling 2019

21 - 24

4,2%

4,2%

25 - 29

5,1%

5,1%

30 - 34

6,3%

6,3%

35 - 39

7,6%

7,6%

40 - 44

9,3%

9,3%

45 - 49

11,4%

11,4%

50 - 54

13,9%

13,9%

55 - 59

17,2%

17,2%

60 - 64

21,3%

21,3%

65 - 66

25,6%

25,6%

Terug naar nieuwsoverzicht