Nieuws

De levensverwachting blijft stijgen

Meisjes die in 2016 worden geboren worden gemiddeld 93 jaar. Voor jongens is dit 90. De levensverwachting blijft stijgen. Dat heeft het Actuarieel Genootschap berekend. Wat betekent dit voor uw pensioen? 

Een levenslange uitkering, hoe oud u ook wordt

De levensverwachting is een belangrijke factor voor uw pensioen. Het maakt niet uit of u 85 jaar of 90 jaar wordt, u krijgt het pensioen namelijk levenslang. Via uw pensioenfonds bent u dus eigenlijk ‘verzekerd’ voor een levenslange uitkering. Het pensioenfonds houdt daarom rekening met de gemiddelde levensverwachting.

Als de gemiddelde levensverwachting stijgt, heeft het pensioenfonds meer geld nodig om alle pensioenen te kunnen betalen. Stel, u krijgt vanaf uw 67e elke maand een pensioen van € 1.000
(€ 12.000 per jaar). Het pensioenfonds gaat er van uit dat u 90 jaar wordt. Het pensioenfonds reserveert dus € 12.000 x 23 jaar = € 276.000 om aan u uit te betalen. Als nu blijkt dat de gemiddelde levensverwachting niet 90 jaar, maar 91 jaar is komt het pensioenfonds € 12.000 tekort. En niet alleen voor u, ook voor alle andere deelnemers.

Het Actuarieel Genootschap berekent daarom de gemiddelde levensverwachting. Op basis van deze berekeningen bepalen pensioenfondsen hoeveel geld ze moeten reserveren om alle pensioenen levenslang uit te kunnen betalen. Als de levensverwachting opeens harder stijgt dan verwacht, is het pensioenfonds hier dus niet op voorbereid.

Nieuwe prognose levensverwachting

In 2014 is voor het laatst de levensverwachting gepubliceerd. Toen was de verwachting voor mensen die in 2014 geboren worden dat vrouwen 92,5 jaar werden en mannen 90,1. De levensverwachting die op 13 september 2016 is gepubliceerd laat zien dat de levensverwachting van vrouwen met een half jaar is gestegen (naar 93 jaar). De levensverwachting van mannen is gelijk gebleven. Dit betekent overigens niet dat we niet ouder worden. Deze resultaten betekenen dat de eerder berekende levensverwachting voor mannen nog steeds een juiste aanname is en voor vrouwen is de levensverwachting iets bijgesteld. Door deze nieuwe berekening kunnen de inkoopfactoren iets wijzigen. De ‘verzekering’ voor een levenslange uitkering wordt namelijk iets duurder. Als u met pensioen gaat, krijgt u voor uw pensioenkapitaal dus een wat lagere pensioenuitkering.

Terug naar nieuwsoverzicht