Nieuws

Beleggingsrendement 4e kwartaal 2017

Elke maand stort StiPP geld voor u op uw beleggingsrekening. StiPP belegt dit geld voor u. Elke maand maken we de balans op. Is het rendement positief? Dan schrijven we geld bij op uw pensioenbeleggingsrekening. Is het negatief? Dan schrijven we geld af van uw pensioenbeleggingsrekening. Zo bouwt u een pensioenkapitaal op. Als u met pensioen gaat, kunt u met dit pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

Rendement per leeftijdsgroep

In de grafiek hieronder ziet u hoe de waarde van het belegde geld zich het afgelopen kwartaal heeft ontwikkeld. Omdat StiPP voor elke leeftijdsgroep anders belegt, tonen we verschillende leeftijdsgroepen. U kunt zelf kiezen welk kwartaal en welke leeftijdsgroep voor u van toepassing is.

Toelichting vierde kwartaal 2017

Het laatste kwartaal van 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat met rendementen van 2,2% voor de leeftijdsgroep 21-56 jaar aflopend naar 1,2% voor de leeftijdsgroep 65-66 jaar. Over heel 2017 is een rendement behaald van 7,5% voor de leeftijdsgroep 21-56 jaar aflopend naar 0,9% voor de leeftijdsgroep 65-66 jaar. De jongere leeftijdsgroepen profiteerden voornamelijk van de sterke performance van aandelen en van de valuta afdekking gezien de versterking van de euro. De oudere leeftijdsgroepen profiteerden hier minder van. In combinatie met een zwaardere weging van staatsobligaties in deze portefeuilles, die negatief rendeerden, leidde dit tot lagere totaalrendementen.

Derde kwartaal 2017

De rendementen van de leeftijdsgroepen zijn behoorlijk verschillend. In de jongste leeftijdsgroepen werd in kwartaal 3 een ruim positief rendement behaald. Zij profiteerden van de sterke performance van aandelen en de valuta-afdekking. Dit alles was mogelijk dankzij de versterking van de euro. De oudere leeftijdsgroepen profiteerden hier minder van. Ook maakten zij een negatief rendement op de staatsobligaties. Dit zie je ook terug in de tabel, waar het rendement voor de oudere leeftijdsgroepen lager is dan voor de jongeren.

Tweede kwartaal 2017

In het tweede kwartaal van 2017 behaalden zowel de jongste leeftijdsgroepen als de oudste leeftijdsgroepen een licht positief rendement. Dit positieve rendement was te danken aan de daling in de landenspreads, het renteverschil in bedrijfsobligaties over verschillende landen. Het positieve resultaat was afgelopen kwartaal voornamelijk terug te vinden in de vastrentende portefeuilles en de zakelijke waarden. Als we terugkijken naar de resultaten van de eerste twee kwartalen, valt op dat de rendementen per leeftijdsgroep behoorlijk verschillend zijn. De jongste leeftijdsgroepen haalden voornamelijk positief rendement, terwijl de oudere leeftijdsgroep voornamelijk een negatief rendement behaalde. Dit komt doordat de jongere leeftijdsgroepen konden profiteren van de sterke groei in aandelen en de versterking van de euro en de oudere leeftijdsgroepen niet. Daarnaast behaalde de oudere leeftijdsgroep een negatief rendement op de staatsobligaties.

Eerste kwartaal 2017

In het eerste kwartaal van 2017 hebben de jongste leeftijdsgroepen een licht positief rendement behaald. Dit positieve rendement is te danken aan een stijging van de waarde van de aandelen. Met name aandelen uit opkomende landen lieten een grote stijging zijn. Het rendement op de zakelijke waarden (waar de aandelen onderdeel van zijn) was dan ook 6,2%. Maar door de stijging van de rente zijn de vastrentende waarden juist in waarde gedaald. Omdat voor de jongere leeftijdsgroepen meer in aandelen wordt belegd en de oudere leeftijdsgroepen juist meer in vastrentende waarden is dit effect ook terug te zien in de behaalde rendementen.

Meer over het Beleggingsrendement van de afgelopen jaren

Terug naar nieuwsoverzicht