Nieuws

Beleggingsmix wordt vernieuwd

In 2019 zal de beleggingsmix van StiPP wijzigen. Na de wijziging wordt voor de jongste leeftijdsgroepen (tot 47 jaar) risicovoller belegd. Die hebben immers een lange beleggingshorizon. Bij de leeftijdsgroepen vanaf 47 jaar worden de beleggingen in aandelen in stappen minder waardoor het risico wordt afgebouwd. De verwachting is dat de nieuwe beleggingsmix uiteindelijk voor alle leeftijdsgroepen meer rendement oplevert.

Meer, maar gepast risico
Een evaluatie van het huidige beleggingsbeleid van StiPP en de Wet waardeoverdracht klein pensioen zal leiden tot een aanpassing in het beleggingsbeleid. StiPP kiest voor beleggen met meer risico, maar wel op gepaste wijze. Het uitgangspunt is beleggen vanuit een langere beleggingshorizon. Voor de jongste leeftijdsgroep (<47) geldt dat er risicovoller wordt belegd. Het deel zakelijke waarden wordt verhoogd van 40% naar 70%. Zakelijke waarden zijn bijvoorbeeld beleggingen in aandelen en onroerend goed. De verwachting is dat dit uiteindelijk meer rendement oplevert. In de aangepaste beleggingsmix (die in de loop van 2019 van start gaat), wordt uitgegaan van acht leeftijdsgroepen in plaats van zes. Dit komt omdat het risico eerder, en dus in meer stappen, wordt afgebouwd vanaf 47 jaar.

Beleggingsmix stabiel pensioen (kies een leeftijdscategorie om de beleggingsmix te zien):

Beleggingsmix variabel pensioen (kies een leeftijdscategorie om de beleggingsmix te zien):

Voorsorteren op variabel pensioen vanaf 57 jaar
StiPP biedt ook een lifecycle aan die voorsorteert op een variabel pensioen. In de nieuwe beleggingsmix volgt StiPP tot aan de leeftijdsgroep van 57 jaar dezelfde lijn als bij beleggen voor stabiel pensioen. Vanaf de leeftijdsgroep 59-60 verlaagt StiPPĀ  de beleggingen in zakelijke waarden naar 37%. Daarna wordt het percentage zakelijke waarden niet meer afgebouwd. Dit sluit goed aan bij de beleggingsmixen die op pensioendatum worden aangeboden voor een variabel pensioen in de markt. StiPP biedt zelf geen variabele pensioen aan, maar een deelnemer kan dit bij een andere pensioenuitvoerder aankopen.

Bekijk de mogelijkheden

Terug naar nieuwsoverzicht