Nieuws

Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Het lag er al even: het wetsvoorstel om de automatische overdracht van een klein pensioen te regelen. Het voorstel werd op 21 november 2017 aangenomen in de Tweede Kamer en op 12 december jl. definitief aanvaard in de Eerste Kamer. Heeft u nog ergens een klein pensioen staan? Dan heeft dit wetsvoorstel gevolgen voor u.

Veel kleine pensioenpotjes

Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). Kleine pensioenen mag een pensioenuitvoerder volgens de huidige wetgeving afkopen. Dat betekent dat u de waarde in één keer ontvangt. Waarna u dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer ontvangt als u met pensioen gaat. Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt voor later. De nieuwe wet brengt daar verandering in.

Automatische waardeoverdracht

In de nieuwe wet is geregeld dat een klein pensioen automatisch met u meeverhuist als u van baan wisselt. U hoeft daar zelf niks voor te regelen. Deze nieuwe wet gaat formeel in per 1 januari 2019, maar is al van toepassing voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 stopt.

Afkoop verdwijnt niet helemaal

Afkoop blijft wel mogelijk voor pensioen waarvan de opbouw voor 1 januari 2018 is gestopt. Maar voor kleine pensioenen waarvan de opbouw ná 1 januari 2018 stopt, mag dat dus niet meer. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Een pensioenuitvoerder mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Als degene met een klein pensioen met pensioen gaat en er dus geen nieuwe pensioenuitvoerder is om het kleine pensioen aan over te dragen.
Terug naar nieuwsoverzicht