Nieuws

Afkoop of automatische waardeoverdracht?

Op 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan. In deze wet is vastgelegd dat tussentijdse afkoop van kleine pensioenen* wordt vervangen voor automatische waardeoverdracht. Dat geldt voor alle dienstverbanden die na 1 januari 2018 zijn geëindigd. Maar ook als uw dienstverband voor 1 januari 2018 is beëindigd, kan het zijn dat wij uw kleine pensioen automatisch gaan overdragen. In dit artikel zetten we voor u graag op een rij wat de regels zijn en hoe het proces er voor u uitziet.

Vroeger: Langer dan 2 jaar uit dienst? Afkoopvoorstel!

Is uw dienstverband voor 1 januari 2018 beëindigd en viel uw kapitaal onder de noemer klein pensioen*? Dan ontving u 2 tot 2,5 jaar na beëindiging van uw dienstverband automatisch een afkoopvoorstel van StiPP. Deze automatische afkoopvoorstellen versturen wij deze maand (december 2019) voor het laatst.  

Nu: Uit dienst? Automatische waardeoverdracht!

Is uw dienstverband na 1 januari 2018 beëindigd en valt uw kapitaal onder de noemer ‘klein pensioen’*’? Dan valt u onder de nieuwe regeling voor automatische waardeoverdracht. Dit houdt in dat wij enkele maanden na beëindiging via MijnPensioenoverzicht.nl gaan kijken of u pensioen opbouwt bij een andere pensioenuitvoerder. Is dat het geval? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal over naar de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Ook is er geen toestemming van u nodig. U ontvangt hierover een brief van ons en van de pensioenuitvoerder waar wij het kapitaal aan overdragen.

Niet akkoord gegaan met afkoopvoorstel?

Heeft u in het verleden wel een afkoopvoorstel ontvangen, maar bent u daar niet op ingegaan? Dan gaan wij vanaf 2021 ook kijken of u een pensioenuitvoerder heeft waar u pensioen opbouwt. Zo ja, dan gaan wij uw pensioenkapitaal overdragen. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Ook is er geen toestemming van u nodig. Tot uw pensioen is overgedragen, kunt u alsnog kiezen voor afkoop. Heeft u een brief ontvangen over automatische waardeoverdracht, dan is afkoop van uw pensioen niet meer mogelijk. Bekijk of er een voorstel voor u klaar staat in Mijn StiPP Pensioen. Of neem, bijvoorbeeld via de chat, contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Geen bezwaar mogelijk tegen automatische waardeoverdracht

Automatische waardeoverdracht is een wettelijk recht van een pensioenuitvoerder. U kunt hier dus geen bezwaar tegen indienen.

Wanneer wordt mijn pensioen automatisch overgedragen?

Het proces automatische waardeoverdracht is voor alle pensioenuitvoerders nog nieuw. Daarom is wettelijk bepaald dat de overdracht van kleine pensioenen in fases zal plaats vinden. We zijn nu begonnen met het overdragen van de eerste kleine pensioenen. We houden daarbij deze volgorde aan:

  • We zijn in augustus 2019 gestart met het overdragen van de pensioenkapitalen van deelnemers waarvan het dienstverband in 2018 of 2019 is beëindigd. Dit zal in 2020 nog verder doorlopen. Aan het einde van het eerste kwartaal zijn alle dienstverbanden die in 2018 zijn beëindigd, waarvan bekend is dat er ergens anders pensioen wordt opgebouwd, overgedragen.
  • We verwachten in 2021 te starten met het overdragen van pensioenkapitalen waarvan het dienstverband is beëindigd vóór 1 januari 2018. Een concrete periode kunnen we nog niet noemen. Dit hangt af van afspraken die in de pensioensector worden gemaakt. Als hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit via de website bekend maken.

Kunt u niet wachten tot wij uw pensioen automatisch overdragen? Als uw pensioenopbouw voor 1 januari 2018 is beëindigd, kunt u ook kiezen voor individuele waardeoverdracht. Neem hierover contact op met de  pensioenuitvoerder waarbij u nu pensioen opbouwt. Is uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 beëindigd? Dan is individuele waardeoverdracht van een klein pensioen niet mogelijk.

Geen andere pensioenuitvoerder?

Het kan ook zo zijn dat u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft. Uw pensioenkapitaal blijft dan gewoon bij StiPP staan. Wij controleren vijf jaar lang minimaal één keer per jaar of u een nieuwe pensioenuitvoerder heeft. Is er na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder of bereikt u de pensioenleeftijd? Dan bieden wij u alsnog afkoop aan.   

Uit dienst en een hoger pensioen dan € 484,09 bruto per jaar?

Gaat u uit dienst en is uw pensioen hoger dan € 484,09 bruto per jaar? Dan kunt u kiezen voor (individuele) waardeoverdracht. Neem hiervoor contact op met uw nieuwe pensioenuitvoerder.

*Welke pensioenen als klein pensioen worden gezien, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2019 geldt dat dit gaat om pensioenen tussen de € 2  en € 484,09 bruto per jaar. Pensioenen onder de € 2 komen te vervallen enkele maanden nadat u uit dienst bent.

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht