Vrijwillige voortzetting

Toelichting bij aanvraagformulier vrijwillige voortzetting


In deze toelichting leest u in welke situatie u uw pensioenopbouw vrijwillig kunt voortzetten bij StiPP. Ook ziet u hierin welke voorwaarden er in de verschillende situaties gelden.

U ontvangt een loongerelateerde uitkering

Een loongerelateerde uitkering kan een WIA-uitkering, WW-uitkering of Ziektewetuitkering zijn. Deze uitkering moet minimaal 70 procent van het minimumloon bedragen. Als u gedeeltelijk werkloos bent, geldt dit percentage naar verhouding.

WIA-uitkering

Als u een WIA-uitkering ontvangt, heeft u recht op premievrije pensioenopbouw. U moet dan voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • U was op uw eerste ziektedag deelnemer in de Plusregeling.
  • Uw WIA-uitkering is direct aansluitend aan het einde van uw dienstverband toegekend.
  • U bent ten minste voor 35 procent arbeidsongeschikt.
  • U heeft uw verzoek voor premievrije pensioenopbouw bij StiPP ingediend binnen 1 jaar na ingang van de arbeidsongeschiktheid.

De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het daarbij horend premiepercentage. U kunt uw premievrije pensioenopbouw zelf vrijwillig aanvullen.

WW-uitkering

Als u een WW-uitkering ontvangt, kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit kan zolang u een WW-uitkering ontvangt. Verandert of eindigt uw WW-uitkering? Dan bent u verplicht om ons dit te laten weten. Stuur ons in dat geval een kopie van de wijzigings- of beëindigingsbeslissing van het UWV.

Ziektewetuitkering

Ontvangt u een Ziektewetuitkering van het UWV? Dan kunt u uw pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Dit kan in de periode tussen het einde van uw dienstverband tot de ingangsdatum van uw WW- of WIA-uitkering. Als uw Ziektewetuitkering stopt of wijzigt, bent u verplicht ons dit te laten weten. Stuur ons in dat geval een kopie van de wijzigings- of beëindigingsbeslissing van het UWV.

Fictieve opzegtermijn na gedwongen ontslag

Is uw ontslag direct ingegaan en heeft uw werkgever geen rekening gehouden met de opzegtermijn die wettelijk of in de cao is geregeld? Dan heeft u waarschijnlijk een vergoeding gekregen in plaats van salaris. Het gaat om de periode tussen het einde van uw dienstverband en de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Dit noemen wij een fictieve opzegtermijn. U bouwt in deze periode geen pensioen op. U kunt in deze periode vrijwillig uw pensioen voortzetten.

Let op: vraagt u vrijwillige voortzetting aan? Doe dat dan uiterlijk binnen 9 maanden na uw ontslag.

Vrijwillige voortzetting voor maximaal 3 jaar

Is uw dienstverband beëindigd en ontvangt u geen loongerelateerde uitkering? Ook dan kunt u vrijwillig uw pensioenopbouw voortzetten. Dit kan maximaal voor 3 jaar. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarde:

  • De vrijwillige voortzetting sluit direct aan op het einde van uw dienstverband.