Ontslag of faillissement - wat gebeurt er met uw pensioen?

Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met het nemen of krijgen van ontslag of faillissement van uw werkgever. Maar wat betekent dit voor uw pensioen? Wij zetten de mogelijke gevolgen voor u op een rij.

U krijgt een nieuwe baan in de flexbranche
Verandert u van werkgever binnen de flexbranche? Dan blijft u gewoon pensioenkapitaal opbouwen bij StiPP, mits de nieuwe werkgever ook is aangesloten bij StiPP. Het is wel verstandig dat u bij uw nieuwe werkgever aangeeft dat u al pensioen heeft opgebouwd bij StiPP.              
U wordt werkloos of krijgt een nieuwe baan buiten de flexbranche
Wordt u werkloos of krijgt u een nieuwe baan buiten de flexbranche? Dan stopt uw pensioenopbouw bij StiPP. Als uw werkgever meer dan drie maanden geen loongegevens aan ons doorgeeft, stopt uw pensioenopbouw automatisch. U ontvangt van StiPP dan een bericht ‘einde deelname’. Wij blijven het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd, beheren. Wat er precies met uw pensioen gebeurt, hangt af van de hoogte van uw opgebouwde pensioenkapitaal. Of we blijven het voor u beleggen, of we dragen uw pensioenkapitaal over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. 
Lees meer over de verschillende situaties
Wat doet u bij faillissement van uw werkgever?
Als uw werkgever failliet gaat, heeft dit gevolgen voor uw pensioen. Er zijn dan twee mogelijke situaties:

• Uw werkgever is failliet, maar u ontvangt wel salaris
U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Zolang u salaris doorbetaald krijgt, bouwt u ook pensioen op.

Uw werkgever is failliet en u ontvangt geen salaris
Vraag dan zo snel mogelijk een uitkering aan bij het UWV wegens betalingsonmacht. Het UWV betaalt dan tijdelijk onder voorwaarden de premieachterstand aan StiPP. Zolang het UWV uw salaris doorbetaalt, blijft u pensioen opbouwen bij StiPP. Om de pensioenopbouw door het UWV voort te laten zetten, moet u wel zélf iets doen. Vul het formulier Aanvraag overname betalingsverplichting in en stuur dit op naar het UWV. Het formulier kunt u bij een UWV-kantoor in uw regio aanvragen.

Klik hier voor andere levensgebeurtenissen